• Аспірантура: Оцінювання якості підготовки в аспірантурі

  З метою оцінювання та підвищення якості підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця кожен аспірант запрощується прийняти участь у таких опитуваннях, що проводяться упродовж року у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  1. «Мотиви вступу до аспірантури» (вересень). Запрошуються аспіранти 1-го року підготовки.
  2. «Якістьосвітньої складової підготовки (навчання) в аспірантурі», або «Дисципліна очима здобувачів» (по завершенню кожного семестру).  Запрошуються аспіранти 1-го та 2-го років підготовки.
  3. «3aдоволеність якістю освітньо-наукової програми» (жовтень). Запрошуються аспіранти 3-го та 4-го років підготовки, та дострокові випускники.

  Посилання на анкети будуть надіслані кожному аспіранту на його корпоративну електронну адресу.

  Також посилання на он-лайн анкету аспірант може отримати у відділі аспірантури і докторантури (1-й навчальний корпус, каб. 313).

  Увага! Для збереження інформації в кінці опитування натисніть кнопку “Завершити анкетування”, тоді дані будуть успішно збережені.

  Графік опитувань (п. 2, п. 5, п.8)

  Результати попередніх опитування аспірантів