• WEB-дизайн

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Знання, які отриманні студентами після вивчення дисциплін «Інформатика», «Інформаційні системи та технології».

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Дисципліна буде корисна студентам, яких цікавить можливості простого і швидкого створення ресурсів для мережі Інтернет та їх розміщення в мережі. Отримані знання та вміння необхідні не тільки тим, хто хоче створювати WEB-сайти сам, але і тим, хто для виконання цих робіт вважає за краще звернутися до професіоналів. Знання предмета стане для них запорукою ефективної та якісної взаємодії з розробником.

  В рамках дисципліни будуть розглянуті сучасні технологи WEB-дизайну, засоби створення сайтів та їх розміщення в мережі Інтернет.

  Вивчення цієї дисципліни дасть можливість студенту:

  • планувати роботу по створенню ресурсів для мережі Інтернет;
  • обґрунтовувано обирати технологічні засоби створення ресурсів для мережі Інтернет;
  • самостійно розробляти та змінювати WEB-сторінки та WEB-сайти;
  • розміщувати створені документі у мережі Інтернет.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань про технологічні компоненти сервісу WWW, їх місце серед інших комп’ютерних технологій і компетентностей щодо створення документів для сервісу WWW та їх розміщення в мережі Інтернет.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • сформувати понятійний апарат і розуміння взаємозв’язку між основними технологічними компонентами WEB;
  • отримати базові знання щодо основних компонентів WEB-технологій;
  • отримати практичні навички щодо створення та розміщування WEB-сайтів у мережі Інтернет.

  Компетентності, що забезпечує:

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти буде здатен:

  • взаємодіяти з виконавцем під час супроводу розроблення ресурсу;
  • обирати засоби і місце розміщення, планувати створення сайтів;
  • виконувати верстку і форматування розміщених даних;
  • створювати сайти за допомогою сучасних технологічних засобів.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.