• Торговельна політика та комерційна дипломатія

         Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
         Базові знання з економічної теорії (політекономії), мікроекономіки, макроекономіки та міжнародної економіки (міжнародних економічних відносин).
         Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
         Навчальна дисципліна «Торговельна політика та комерційна дипломатія» буде корисна студентам які прагнуть працювати в органах державного управління міністерство закордонних справ, торгівельні представництва України за кордоном та навпаки, представництво закордонних компаній в Україні та ін.) у митній, фіскальній, міграційній служби, менеджерам (які бажають працювати в міжнародних компаніях пов’язаних з експортом-імпортом продукції), фінансистам, бухгалтерам, фахівцям з управління персоналом, управління підприємствами, маркетологам, власникам приватного бізнесу (які орієнтуються на експорт або імпорт продукції з інших країн).
         Дисципліна буде корисна студентам, які прагнуть оволодіти тонкощами сучасних дипломатичних та торгівельних відносин між країнами, формами просування продукції на світові ринки, методами протекціонізму та формам їх протидії, інструментами стимулювання експортних та імпортних операцій, особливостями сучасних торгівельних війн між країнами світу, різновидами торгівельної політики країн світу, перевагами та недоліками використання інструментів протекціонізму та вільної торгівлі тощо.
         Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
         поглибити свої знання з теорії та практики міжнародної торгівлі, дипломатії, розуміння світових процесів глобалізації економічних відносин, інструментів державного регулювання експортно-імпортних операції та їх впливу на національну економіку, зокрема на рівень внутрішніх цін, попит та пропозицію, вплив на валютний курс, визначати формат поведінки підприємства за умови застосування інструментів прихованого протекціонізму (протекціонізму) або торгівельної війни, обґрунтовувати доцільність застосування митних тарифів, вступу до інтеграційних об’єднань (зон вільної торгівлі, митних союзів та ін.), отримати заня та навички з просування національного виробника на світовому ринку.
         Мета та основні задачі дисципліни
         Метою дисципліни є формування теоретичних та практичних навичок у студентів в питаннях міжнародної торгівлі, торгівельної політики країн світу, дипломатичних відносинах та комерційної дипломатії.
         Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
  • Опанувати предметну область та тонкощі міжнародної торгівельної політики та комерційної дипломатії
  • Навчитись використанню практичних інструментів дипломатичних відносин
  • Сформувати уявлення про міжнародну торгівлі та практику торгівельних відносин між країнами світу
  • Навчитись використовувати інструменти комерційної дипломатії для просування продукції на світовому ринку
         Компетентністьщо забезпечує
         Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до оволодіння інструментарієм комерційної дипломатії, інструментам торгівельної політики та використанню у практичній діяльності механізмів та принципів сучасної міжнародної торгівлі.
         Трудомісткість
         5 кредити, 60 аудиторних годин, 1 іспит, 4 форми поточного контролю.