• МАГ-МАЙНОР Старт та розвиток власного бізнесу: від оформлення до податкового супроводу

  “Старт та розвиток власного бізнесу: від оформлення до податкового супроводу”

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Знання економічної теорії, загальної організації бізнес-процесів, основ підприємництва.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна Старт та розвиток власного бізнесу: від оформлення до податкового супроводу буде корисна тим, хто планує займатися підприємництвом та мати власний бізнес, а також майбутнім економістам, фінансистам, менеджерам.

  Правильна організація підприємництва та ведення бізнесу має важливе значення, тому що суб’єкти підприємництва є провідною ланкою сучасних економічних перетворень, які розвивають та займають різноманітні галузі економіки. Проте без розуміння основ формування власних фінансів, наповнення домашнього бюджету, аналізу доходів та витрат сімейного бюджету неможливе подальше здійснення підприємницької діяльності та розвиток бізнесу.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • формувати фінансовий план, здійснювати облікове супроводження домашнього господарства;
  • здійснювати державну реєстрацію діяльності фізичної особи у якості підприємця та юридичної особи з вибором раціональної організаційно-правової форми ведення бізнесу;
  • визначати оптимальну систему обліку та оподаткування підприємницької діяльності;
  • здійснювати облікове супроводження здійснення підприємницької діяльності юридичними особами;
  • формувати організаційну структуру підприємства та планувати бізнес-процеси на підприємстві;
  • визначати порядок взаємовідносин фізичних та юридичних осіб з контролюючими органами.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Мета дисципліни – формування знань і навичок студентів щодо планування та формування власного бюджету, організації підприємницької діяльності фізичних осіб, організації та планування діяльності юридичних осіб, та облікового супроводження здійснення господарської діяльності.

  Основні завдання дисципліни:

  • вивчення особливостей фінансової грамотності при плануванні та управлінні власним бюджетом;
  • вивчення організаційних основ побудови підприємницької діяльності фізичними та юридичними особами;
  • засвоєння основних етапів реєстрації підприємств різних організаційно-правових форм господарювання;
  • вивчення особливостей та порядку вибору систем оподаткування фізичних та юридичних осіб;
  • вивчення особливостей організації підприємницької діяльності фізичними особами за різними напрямками ведення бізнесу;
  • вивчення особливостей організації бізнесу юридичними особами за різними видами діяльності.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність здійснювати оформлення, організацію та ведення діяльності фізичними та юридичними особами

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.