• МАГ-МАЙНОР Протидія фінансовим шахрайствам

  ПРОТИДІЯ ФІНАНСОВИМ ШАХРАЙСТВАМ

  Пререквізити:

  Базові знання з дисциплін фінанси, економічний аналіз, економічна теорія, гроші та кредит, інформатика.

  Коротка анотація дисципліни:

  Навчальна дисципліна «Протидія фінансовим шахрайствам» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто займає посади в фінансово-економічних служб у різних сферах та галузях економіки, так як дає знання про сучасні можливі зловживання в процесі розподілу грошових коштів з метою формування централізованого та децентралізованих фондів за сферами та ланками фінансової системи країни.

  Для суб’єктів господарювання опанування системи запобігання фінансовому шахрайству сприяє формуванню уявлення не тільки про можливі форми фінансових шахрайств та методів їх запобігання, формує знання та уміння щодо фінансового моніторингу та використання основних норм нормативно-законодавчої бази щодо регламентування фінансових шахрайств в Україні: резидентів та нерезидентів.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • сформувати правильну поведінку при виявленні фінансового шахрайства;
  • запобігти збитків при здійсненні фінансово-економічних операцій.

  Мета та основні задачі дисципліни

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів цілісної системи компетентностей з практики протидії наявним фінансовим шахрайствам у сфері оподаткування, кредитно-депозитної галузі, страхування, валютних операцій, операцій з фінансовими активами з метою попередження адміністративної відповідальності щодо покарання, правильної поведінки при виявленні та оперування нормативно-законодавчими нормами фінансового права у галузях та сферах фінансової системи.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння механізму фінансового шахрайства, а також зміст відповідних технологій злочинної діяльності у різних галузях та сферах фінансових відносин;
  • засвоєння основних норм та вимог законодавчо закріплених щодо покарання та попередження фінансового шахрайства;
  • розуміння фінансового моніторингу та підходи до виявлення тіньових грошових потоків;
  • розуміння державної системи управління щодо попередження фінансового шахрайства.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність до правильної поведінки при виявленні фінансового шахрайства та його запобігання, оцінки та визначення наслідків і збитків в результаті фінансового шахрайства.