• МАГ-МАЙНОР Міжнародний В2В маркетинг

  Міжнародний В2В Маркетинг

  Пререквізити : базові знання з міжнародної економіки, менеджменту, маркетингу.

  Коротка анотація дисципліни : навчальна дисципліна «Міжнародний В2В маркетинг» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто планує займатись бізнесом з перспективою освоєння міжнародних ринків.

  Цей курс допоможе магістрантам підвищити рівень професійних навичок, розвиваючи нові ідеї з різних країн та галузей промисловості. Міжнародний B2B маркетинг познайомить студентів з певним типом маркетингу, що орієнтований на бізнес-клієнтів, тому це називається бізнес для бізнесу або B2B-Маркетинг.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • розглянути, з яких багатьох складних компонентів складається;
  • засвоїти особливості продаж, купівель, що здійснюються  B2B;
  • вивчити концепцію 4Ws, що використовується при В2В маркетинговому підході;
  • дізнатися, як ефективно виконати B2B маркетинг в глобальному контексті;
  • розглянути 4 Р комплекс міжнародного B2B маркетингу;
  • зрозуміти, методи побудови та оцінки маркетингових стратегій кожного Р в глобальному контексті;
  • дізнатися, як компанії можуть розширити міждержавні та міжгалузеві інновації;
  • оцінювати маркетингове міжнародне середовище сучасних компаній.

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо впровадження концепції B2B маркетингу та вміння використовувати ключові методи практичного вирішення проблем маркетингової діяльності міжнародних компаній, орієнтованих на бізнес-клієнтів.

  Компетентність, що забезпечує

  Вивчення дисципліни забезпечує набуття вмінь в сфері маркетингового управління міжнародними компаніями, орієнтованими на бізнес-клієнтів та навичок приймати обгрунтовані стратегічні рішення на основі маркетингових методів.

  Трудомісткість

  5 кредитів 150 годин