• МАГ-МАЙНОР Безпека в соціальних мережах

  Безпека в соціальних мережах

  Пререквізити: загальні знання з дисципліни інформатика.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  В еру високих технологій формування соціуму не можливо без використання сучасних технологій соціальних мереж в кіберпросторі. Важливою рисою їх використання є забезпечення безпеки не тільки персональних даних особистості, но ї інформаційної безпеки держави. В сучасному кіберпросторі загрози набули ознак гібридності та синергізму, що дозволяє збільшувати рівень ризиків зламу технічних засобів забезпечення безпеки та несанкціонованого отримання конфіденційної інформації. Забезпечення безпеки персональних даних грамотне використання сучасних технічних (програмних) застосунків безпеки є невід’ємною частиною успішної особистості, має надати конкурентні переваги магістрам різних спеціальностей на ринку працевлаштування.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • ознайомитись правовими аспектами забезпечення інформаційної і кібербезпеки на рівні держави, міжнародному рівні;
  • ознайомитись з принципами побудови соціальних мереж, протоколами обміну даними в кіберпросторі;
  • ознайомитись з сучасними програмними (програмно-апаратними) застосунками забезпечення безпеки персональних даних;
  • навчитися орієнтуватися в сучасних загрозах, їх направленості;
  • навчитися аналізувати ризики використання конфіденційної інформації в соціальних мережах, відрізняти фейкову інформацію в медіапросторі;
  • навчитися орієнтуватися у послугах і механізмах забезпечення безпеки;
  • набути практичних здатностей в забезпеченні безпеки особистих персональних даних в умовах сучасних загроз.

  Метою дисципліни є засвоєння принципів забезпечення безпеки персональних даних (конфіденційної інформації) в соціальних мережах, використання механізмів послуг безпеки в умовах сучасних загроз.

  Предметом дисципліни є правові та практичні основи використання, принципи функціонування та забезпечення безпеки персональних даних (конфіденційної інформації) в соціальних мережах.

  Об’єктом технології кіберпростору, соціальних мереж, механізми забезпечення послуг безпеки.

  Компетентність, що забезпечує дисципліна:

  • вміння обирати найбільш зручні програмні застосунки забезпечення безпеки персональних даних та конфіденційної інформації;
  • вміння здійснювати аналіз сучасних механізмів забезпечення основних послуг безпеки в соціальних мережах;
  • знання основних кіберзагроз на сучасні соціальні мережі та в кіберпросторі;
  • вміння виявляти загрози/уразливості, що загрожують безпеці персональним даним в соціальним мережам;
  • вміння використовувати сучасні програмні застосунки забезпечення безпеки.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.