• Дизайн фірмового стилю

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з інформатики (Word).

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Навчальна дисципліна «Дизайн фірмового стилю» буде корисна майбутнім спеціалістам з менеджменту, маркетингу, реклами, PR.

  Ось цей – креативний та агресивний, той – старомодний та витончений, а ось той – затишний та комфортний. Майже так споживачі відчувають магазини й торгівельні центри, кафе й ресторани, підприємства й установи, з якими мають справу. Сьогодні на ринку, фактично, конкурують не компанії, не їхні товари, а їхні іміджі.

  На формування іміджу компаній впливають багато факторів. І один з найважливіших – це візуальний образ компанії, який створюється засобами графічного дизайну.

  Цей образ формується з багатьох речей: логотип, колірна гама, шрифти, композиція рекламних зображень, верстка веб-сайту та презентацій… Створений індивідуальний образ дозволяє покупцеві виділити компанію на загальному тлі, запам’ятати її. І цей образ треба створювати грамотно – на основі знання принципів графічної композиції та дизайну.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • формулювати вимоги до елементів графічного фірмового стилю (логотип, слоган, фірмові кольори, фірмові шрифти, …);
  • оформляти технічне завдання на розробку графічного дизайну;
  • розробляти елементи графічного фірмового стилю;
  • обирати види корпоративних видань задля формування заданого корпоративного іміджу (календар, листівка, журнал, газета, книга, презентація, блог, сайт, …);
  • формулювати вимоги до дизайну корпоративних видань.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів  компетентностей з управління процесом розробки елементів графічного фірмового стилю компанії та дизайну корпоративних видань на основі знання принципів художньої композиції та графічного дизайну.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • формування знань щодо принципів, прийомів та засобів графічної композиції;
  • формування компетентностей щодо створення графічних композицій засобами Adobe Photoshop;
  • формування компетентностей щодо розробки елементів графічного фірмового стилю компанії;
  • формування компетентностей щодо формулювання вимог до дизайну корпоративних видань.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність управління процесом розробки елементів графічного фірмового стилю компанії та дизайну корпоративних видань задля формування корпоративного іміджу.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.