• Рекреація у процесі праці та дозвілля

          Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
          Базові знання з фізичного виховання
          Компетентністьщо забезпечує:
          Вивчення тренінг-курсу забезпечує формування у фахівців здатність використовувати різні види та форми фізичної рекреації та рухової реабілітації під час добровільних занять, що пов’язані із задоволенням, відпочинком, відновленням фізичних і духовних сил після важкої праці, зняттям емоційної напруги.
          Навчальні дисципліни тренінг-курсу та викладачі, що читають дисципліни:
  Назва дисципліни
  ПІП викладача
  Маракушин Андрій Ігорович
  Піддубний Олександр Григорович
  Маракушин Андрій Ігорович
  Улаєва Лариса Олександрівна