• Кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки

  Рік заснування – 2000

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
  ХНЕУ, І корпус, ауд. 401, 402.
  Тел. +38 (057) 702-18-34, 4-34 (внутрішній)
  Сайт: https://cafpubladm.hneu.edu.ua

   

  Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук, Гавкалова Наталя Леонідівна.

  Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю, зокрема проблемами публічного адміністрування, управління державними фінансами, державного управління та управління регіональним розвитком. Для того, щоб забезпечувати ефективний навчальний процес та підтримувати його на високому рівні, науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень.

  На кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Регіональна економіка», «Вступ до публічного адміністрування», «Публічні фінанси», «Регіональний менеджмент», «Менеджмент», «Національна економіка», «Глобальна економіка», «Соціальна відповідальність», «Державне регулювання економіки та економічна політика»,«Регіональна соціально-економічна політика», «Стратегічне управління», «Міжнародний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент персоналу»,«Регіональне управління та регіональна фінансова політика», «Методологія наукових досліджень», «Державний фінансовий контроль», «Організаційне забезпечення управління державними фінансами», «Публічні фінанси», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства».

  Кафедра публічного адміністрування та регіональної економіки випускає магістрів за програмами: «Управління державними фінансами» та «Публічне адміністрування».

  Кафедра є провідною з підготовки магістрів державного управління за спеціалізацією «Державна служба», напрями «Адміністративний менеджмент» та «Економіка».

  Професійно орієнтоване навчання:

  На кафедрі працює 17 викладачів, більшість з яких є кандидатами та докторами наук. Наукова діяльність кафедри зорієнтована на виконання госпдоговірних та держбюджетних робіт. Результати наукових досліджень кафедри представлено у вигляді монографій, підручників, навчальних посібників. Кафедра проводить науково-практичні міжнародні конференції та всеукраїнські студентські конференції. Також, викладачами кафедри організовуються та проводяться тренінги, круглі столи, ділові ігри.

  Напрямки наукових досліджень:

  Вчені кафедри підготували понад 20 навчальних посібників та підручників з нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких мають гриф МОНУ.

  Наші студенти:

  Студенти, яких підготували викладачі кафедри займають призові місця у всеукраїнських олімпіадах з економічних дисциплін. Під керівництвом кафедри діє науковий гурток, в рамках якого студенти вчаться аналізувати сучасний стан регіонів України та публікувати у наукових виданнях свої дослідження у вигляді наукових статей.