• Для абітурієнтів та здобувачів вищої освіти магістратури державної служби

  МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  Рік заснування – 1996

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Другий учбовий корпус,

  перший поверх, каб. 7.

  Тел. +38 (057) 702-18-33, 3-14 (внутрішній)

   

  Контактні особи:

  Координатор підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (освітньо-професійна програма «Державна служба»)

  Лукашев Сергій Валерійович

  Тел. (057)702-18-33 (дод. 3-14).

  фахівець магістратури державної служби

  Сиваш Юлія Миколаївна

  Тел. (098) 277-30-13

   

  Основним завданням магістратури державної служби Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця є підготовка фахівців, які набувають поглиблені знання інноваційного характеру, формують уміння та навички їх застосування та продукування змін у вирішенні професійних завдань у сфері державної служби чи в органах місцевого самоврядування. Згідно з Державним контрактом між Національним агентством з питань державної служби і Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця останній здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання за рахунок бюджетних коштів.

  Випускова кафедра магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» – кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки.

  До проведення учбових занять за програмою магістерської підготовки і керівництва магістерськими роботами залучаються державні службовці і посадовці місцевого самоврядування, провідні наукові співробітники вищих учбових закладів.

  Програма підготовки передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як публічне управління, публічне адміністрування, електронне врядування, правове забезпечення публічної служби, комунікація в публічній адміністрації, економіка, менеджмент в системі органів публічної влади, технології публічного управління та адміністрування, кадрова політика в органах публічної влади, публічні фінанси, соціальна та гуманітарна політика, європейська інтеграція та інші.

  Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

  Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування означено у Додатку 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року № 789.

  Навчання за рахунок бюджетних коштів: для громадян України, які мають вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органів місцевого самоврядування, мають стаж роботи у цих органах не менш 1 року, та посади яких належать до 6-9 групи оплати праці – для державних службовців, 5-7 групи оплати праці для органів місцевого самоврядування.