• Спортивний клуб

  Студентський Спортивний клуб «ІНЖЕК» – студентське товариство ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що поєднує активних студентів та аспірантів денної форми навчання, які займаються спортивною, спортивно-масовою та фізкультурно-оздоровчою діяльністю та поділяють цілі СК «ІНЖЕК».

  ССК «ІНЖЕК» здійснює свою діяльність у тісній співпраці з кафедрою фізичного виховання та спорту, деканатами, ППОС та іншими органами Самоврядування ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  Діяльність ССК «ІНЖЕК» направленна на досягнення наступних завдань:

  • Пропаганда фізичної культури та спорту в університеті, як важливого засобу укріплення здоров’я студентів та аспірантів денної форми навчання.
  • Залучення студентської молоді до регулярних занять фізичною культурою, спортом та туризмом.
  • Організація і проведення спортивних, спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів в університеті.
  • Виявлення кращих спортсменів університету.
  • Сприяння у формуванні збірних команд факультетів та університету з різних видів спорту для участі у змаганнях різного рівня.

  Організаційна структура ССК «ІНЖЕК» ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  – Голова: Сотник Артем Юрійович (фак. МіМ)

  – Заступник голови: Білоусенко Андрій Юрійович ( фак. МіМ)

  – Секретар: Безвесільна Ніка Віталіївна (фак. МіМ).

   Контакти

  61001, м. Харків, пр. Науки, 9а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, корпус L, аудиторія L-13;

  Тел. +38 (057) 702-17-90, 4–75 (внутрішній)