• Спільна польсько-українська магістерська програма «Human Recourse Management»

  Спільна польсько-українська

  магістерська програма

  “Human Resource Management”

  «Апейрон – ХНЕУ ім. С.Кузнеця

  (Краків-Харків)

  Прийняти участь в програмі можуть студенти, що мають диплом бакалавра за спеціальностями «ЕКОНОМІКА», «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», «МЕНЕДЖМЕНТ», «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ», «МАРКЕТИНГ».

   

  КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ

   

  • Оцінювати вплив та наслідки дії на результативність функціонування підприємства макроекономічних зв’язків, факторів та здатність задіювати інструменти економічного управління на мікрорівні, розробляти заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності бізнесу;
  • Здатність проводити діагностику особливостей менеджменту персоналу, аналізувати трудові показники, систему розвитку персоналу ;
  • Здатність проводити оцінку персоналу та використовувати її результати в плануванні трудової кар’єри працівників, формуванні кадрового резерву, забезпеченні кадрової безпеки;
  • Здатність здійснювати моніторинг ринку праці в розрізі професій, кваліфікацій працівників на регіональному та державному рівнях;
  • Здатність застосовувати сучасні технології менеджменту персоналу на вітчизняних підприємствах з урахуванням передового зарубіжного досвіду;
  • Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність);
  • Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти

   

  ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ:

  • Можливість стажування в компаніях Польщі
  • Можливість навчання в партнерських університетах інших країн Європи та США
  • Можливість отримання сертифікату володіння іноземною мовою рівня В2 (англійська, німецька, польська)
  • Отримання навчальної візи на 2 роки з можливістю працевлаштування на цій термін в країнах ЄС

   

  Форма навчання: заочно-дистанційна

  Термін навчання: 4 семестри (2 роки)

  Мова навчання: українська, англійська, російська, польська

  Вартість навчання: 1000 Євро на рік (вартість навчання в Апейрон)

   

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ В АПЕЙРОН

   

   Копія закордонного паспорта

   Копія диплома бакалавра та додатку до диплома

   Копія атестата;

   Апостиль на диплом бакалавра, атестат та додатку до нього;

   3 фотокартки 3х4

   Підтвердження оплати першого внеску за навчання, сплаченого

  банківським переказом на рахунок Апейрон

   

  КЕРІВНИКИ ПРОГРАМИ

  У ХНЕУ ім. С.Кузнеця

  Назарова Галина Валентинівна

  д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та соціальних наук

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  gnazarova@hneu.net

  0-677-22-60-25

   

  В Апейрон, Польща

  Моніка Яворська

  директор з міжнародної співпраці в Академії суспільної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон»,

  SECRETARIAT@APEIRON.edu.pl

  604 171 286

  Monika Yavorsʹka

   

  Координатор програми

  Сотнікова Юлія – доцент кафедри Економіки та соціальних наук ХНЕУ ім.С.Кузнеця. Email:Sotnikova_Yuliia@i.ua. Тел.: +380636202344

  Документи надаються з 1 липня по 15 вересня особисто на кафедру економіки та соціальних наук ХНЕУ ім. С Кузнеця, головний корпус, каб. 217-218, тел. 067-72-26-025, email: kafesn@hneu.edu.ua

   

  Реєстраційна форма на програму: https://docs.google.com/forms/d/1EyJMvR7kKqijsWEhNwDp8-butUb6zTxc6PVHwW1JsCA/edit?ts=5cdd5ec7#responses