• Соціально-психологічна служба ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Рік заснування – 2014

  Психолог: Кутвицька Тетяна Олександрівна

  Метою діяльності служби є соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності навчального, наукового процесу, особистісний розвиток, захист психічного здоров’я, соціального благополуччя студентів, викладачів та працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця. На базі університету працює телефон довіри та скринька довіри.

  Психолог соціально-психологічної служби (СПС) університету виконує наступні завдання:

  • психологічну діагностику;
  • психологічне консультування;
  • сприяє повноцінному розвитку особистості студентів протягом навчання, створює умови для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;
  • психологічно забезпечує та супроводжує діяльність основних груп працівників університету;
  • сприяє підвищенню психологічної культури, стресостійкості студентів у сфері навчання і міжособистісного спілкування;
  • допомагає у створенні сприятливого мікроклімату, подоланні конфліктів у студентських групах;
  • проводить профілактику та сприяє усуненню труднощів адаптації до соціально-психологічних умов життя, які постійно змінюються;
  • психологічне просвітництво.

  Телефон довіри: 050–13–51–51–9

  кабінет 404, 4 поверх, 1 корпус

  E – mail : soc_sluzhba@hneu.edu.ua

  Пропозиції, побажання і питання, які вас турбують, відправляйте на електронну адресу або в скриньку довіри (перший поверх лекційного корпусу).

  План роботи СПС на 2018-2019 н.р.