• MASTIS

  Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем

   561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP «MASTIS»

  Web-site проекту: www.mastis.pro
  Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 31 вересня 2019
  Цільова група: студенти, PhD, LLL
  Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція
  Координатор:
  Проф. Жан-Юг Шоша
  Контакти:
  тел.: +33 6 78 98 12 06
  факс: +33 4 72 71 98 44

  е-адреса: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr

  Партнерство:
  • Університет Ліон 2 ім. Люм’єра, Франція
  • Гвідо Карлі Міжнародний Незалежний Університет соціальних досліджень, Італія
  • Університет Мюнстера, Германія
  • Каунаський технологічний університет, Літва
  • Університет Марібор, Словенія
  • Університет Агдер, Норвегія
  • Технологічний університет Лулео, Швеція
  • Вища школа Ліхтенштейну
  • Італійська асоціація інформатики і автоматичного розрахунку
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, України
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Національний університет «Львівська політехніка», Україна
  • Вінницький національний технічний університет, Україна
  • Херсонський державний університет, Україна
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Міністерство освіти і науки України
  • Університет Дон’я Гориця, Чорногорія
  • Університет «Середземноморський» , Підгірці, Чорногорія
  Мета та завдання проекту:
  Мета проекту полягає  покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.
  Завдання проекту:
  • удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу;
  • модернізація діючого профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних системах. Перегляд профілю компетентностей  та навчальних програм буде здійснюватися у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та  національною рамкою кваліфікації;
  • створення  інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;
  • забезпечення / модернізація навчально-лабораторної  інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем.
  Напрями діяльності за проектом:
  • Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем.
  • Розроблення нової компетентністно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS  та Tuning методології.
  • Створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.
  • Поширення і використання результатів проекту.
  • Забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів.
  Очікувані результати:
  1. Удосконалено магістерську  програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.
  1. Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та   Національної кваліфікаційної рамки.
  Опис нормативних дисциплін
  1. Розроблено, впроваджено і акредитовано нову компетентнісно-орієнтовану  навчальну програму на основі використання ECTS  та Tuning методології.
  2. Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.
  1. Результати проекту поширені.
  Координатор проекту від України:
  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, www.hneu.edu.ua
  тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717
  Відповідальна особа:
  Професор Ірина ЗОЛОТАРЬОВА,
  Контакти:
  тел: +380677596158; +380997218145,