• FABLAB

                                                                                                                                                       

  Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на платформі фаблабів

  561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP FabLab

  Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 31 березня 2019
  Цільова група: студенти, учасники системи безперервного навчання
  Координатор:
  Дорін Фестеу, PhD
  Бакінгемширський Новий УніверситетВеликобританія
  Контакти:
  тел.: + 01494 522 141
  е-адреса: dorin.festeu@bucks.ac.uk
  Партнерство:
  • Бакінгемширський Новий університет, Великобританія
  • Гентський університет, Бельгія
  • Інститут менеджменту, Португалія
  • Університет Валенсії, Іспанія
  • Фаблаб Greta du Velay, Франція
  • Фаблаб Veaksthus Zealand, Данія
  • IrRADIARE, Португалія
  • Білоруський національний технічний університет, Білорусь
  • Білоруський державний університет, Білорусь
  • Республіканське інноваційне унітарне підприємство «Науково-технологічний парк БНТУ «Політехнік», Білорусь
  • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна
  • Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу «Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Тернопільський  національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна
  Мета та завдання проекту:
  Мета проекту полягає в створенні умов для розвитку інженерної креативності, залучення молоді до підприємницької діяльності, в сприянні працевлаштуванню за допомогою створення і розвитку мережі та інфраструктури взаємодії університетів, бізнесу і промисловості на базі фабрик-лабораторій (фаблабів).
   Завдання проекту:
  • створення 5 університетських фабрик-лабораторій в країнах-партнерах;
  • розроблення методики викладання і змісту навчальних курсів, а також модернізація навчальних програм університетів в країнах-партнерах на основі дослідження провідного досвіду європейських університетів та фабрик-лабораторій;
  • створення мережевої інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва за допомогою налагодження взаємодії університетів, бізнесу і виробництва.
  Напрями діяльності за проектом:
  • Аналіз досвіду створення фаблабів в ЄС та країнах — партнерах;
  • Навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських університетах та фабриках-лабораторіях;
  • Розроблення методичного забезпечення викладання курсів та електронних навчальних матеріалів;
  • Створення партнерської мережі та запуск веб-порталу;
  • Створення 5 фаблабів та управління ними;
  • Пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання на базі партнерських університетів та фабрик-лабораторій;
  • Розроблення плану якості проекту і проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості проекту;
  • Розробка та реалізація стратегії сталого розвитку та розповсюдження проекту;
  • Операційний та фінансовий менеджмент проекту.
  Очікувані результати:
  Здійснено навчання викладачів та адміністративного персоналу фаблабів в європейських університетах та фабриках-лабораторіях.
  Розроблено методичне забезпечення для викладання курсів та електронні навчальні матеріали.
  Модернізовано навчальні плани з інженерних спеціальностей.
  Створено партнерську мережу та веб-портал.
  Web Manufacture web-manufacture.net/
  Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону (ХОДА)
  Створено 5 фаблабів в країнах-партнерах.
  Здійснено пілотне навчання студентів та учасників системи безперервного навчання.
  Координатор проекту від України:
  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця www.hneu.edu.ua
  тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717
  Відповідальна особа:
  Професор Ірина Золотарьова
  Контакти:
  тел: +380677596158; +380997218145,
  e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net