• EDUQAS

                                                                                                                  

  Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво

  університету-бізнесу-уряду в ЗВО

  586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP EDUQAS

  Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 –  14 жовтня 2020
  Цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал, фахівці з питань якості, представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери.
  Координатор:
  проф. Анка Бандой
  Контакти:
  тел.: +40-351-403145
  е-адреса: eduqas.ucv@outlook.com
  Партнерство:
  • Університет Крайова, Румунія
  • Університет Льєж, Бельгія
  • Королівський технологічний інститут KTH, Швеція,
  • Пловдивський університет «Paisii Hilendarski», Болгарія
  • Латвійський університет, Латвія
  • Університет Лотарингії, Франція
  • Вища рада з оцінки досліджень та вищої освіти, Франція
  • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеца, Україна
  • Національний університет «Львівська політехніка», Україна
  • Донецький державний університет управління, Україна
  • Національна металургійна академія України
  • Казахський університет міжнародних відносин Аблай-Хан та світові мови
  • Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі
  • Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
  • Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти України
  • Міністерство освіти і науки України
  • Міністерство освіти і науки Казахстану
  Мета та завдання проекту:
  Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.
  Завдання проекту:
  • створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об’єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток  культури якості серед усіх учасників;
  • впроваджувати внутрішні керівні принципи та процедури забезпечення якості, спрямовані на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
  • нарощувати потенціал навчально-викладацького складу, який бере участь у циклі забезпечення якості;
  • модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
  • розвивати мережу експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду, відкриту для нових членів.
  Напрями діяльності за проектом:

  • сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри, відповідальності студентів, інституційного лідерства окремих працівників;
  • розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за участю всіх зацікавлених сторін;
  • розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
  • провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
  • удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з університетами ЄС;
  • удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
  • розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.
  Очікувані результати:
  • Створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти.
  • Поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі вивчення процедур та процесів університетів ЄС.
  • Поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та керівного персоналу університету.
  • Розроблено партнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприянням агентств забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС.
  • Розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та корпоративної інфраструктури забезпечення якості.
  • Впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення якості.
  Координатор проекту від України:
  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця www.hneu.edu.ua
  тел.: +380577020304, +380577020202, факс: +380577020717
  Відповідальна особа:
  професор Ірина Золотарьова, радник ректора щодо міжнародних проектів
  Контакти: тел.: +380677596158;  e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net