• C3QA

  Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості

  третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог

  574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP C3QA

  Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 – 14 жовтня 2019

  Цільова група: викладачі та студенти програм третього рівня вищої освіти
  Координатор: Араік Навоян, проректор

  Контакти: тел: 374 10 24-96-48,
  e-адреса: erasmusplus@ufar.am
  Партенство:
  • Фонд “Французький університет Вірменії”, Вірменія
  • Єреванська державна академія образотворчого мистецтва, Вірменія
  • Єреванський державний університет, Вірменія
  • Фонд національного центру забезпечення якості професійної освіти, Вірменія
  • Міністерство освіти і науки Республіки Вірменія, Вірменія
  • Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова, Казахстан
  • Казахський університет гуманітарних наук і права, Казахстан
  • Незалежна казахстанська агенція з забезпечення якості освіти, Казахстан
  • Міністерство освіти і науки Казахстану, Казахстан
  • Національний університет Монголії, Монголія
  • Університет Отгонтенгер, Монголія
  • Монгольська національна рада з питань акредитації освіти, Монголія
  • Міністерство освіти і науки Монголії, Монголія
  • Університет Ліон 3 ім. Жана Муліна, Франція
  • Університет Оверн Клермон-Феран 1, Франція
  • Вища рада з питань оцінки науково-дослідницької роботи і вищої освіти, Франція
  • Університет Алькали, Іспанія
  • Університет Яна Кохановського в Кельце, Польща
  • Міністерство освіти і науки України, Україна
  • Київський національний торговельно-економічний університет, Україна
  • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна
  Мета та завдання проекту:
  Мета проекту полягає у внеску в становлення суспільства знань у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні через запровадження та операціоналізацію дієвої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації.
  Завдання проекту:
  • розробити національну рамкову політику забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в контексті вимог щодо європейської інтеграції;
  • сформувати на базі діючих освітніх систем з метою ефективного введення в дію внутрішні та зовнішні системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
  • запровадити зовнішню та внутрішні системи забезпечення якості для підвищення якості програм третього рівня вищої освіти;
  • стимулювати інтернаціоналізацію програм третього рівня вищої освіти спільними зусиллями ключових учасників проекту та засобами міжрегіонального співробітництва.
  Напрямки діяльності за проектом:

  • розробка регуляторних засад (в тому числі стандартів та процедур) забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні;
  • формування інститутів зовнішньої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
  • заснування підрозділів внутрішнього забезпечення якості у вузах;
  • розробка політики та регламентів внутрішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
  • пробна акредитація суб’єктів надання освітніх послуг за програмами третього рівня вищої освіти.
  Очікувані результатиhttps://c3-qa.com/projectdocuments/
  • регуляторна база забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні;
  • створений повнофункціональний орган забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні;
  • функціонуючі підрозділи внутрішнього забезпечення якості у партнерських вузах Вірменії, Казахстану, Монголії та України.
  • діюча політика та регламенти внутрішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти;
  • рішення щодо акредитації партнерських вузів Вірменії, Казахстану, Монголії та України за програмами третього рівня вищої освіти.
  Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця; www.hneu.edu.ua
  тел.: +380577020304, факс: +380577020717
  Відповідальна особа:
  Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, к.е.н., радник ректора щодо міжнародних проектів
  Контакти: тел.: +380677596158; +380997218145; e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net