• Діяльність Ради молодих учених

  ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
  ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  Згідно місії ХНЕУ ім. С. Кузнеця головним стратегічним завданням є формування інтелектуальної еліти країни у сфері економіки та підготовка справжніх фахівців. Саме з цією метою було створено Раду молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця, яка поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів Харківського національного економічного університету, які успішно займається фундаментальною та прикладною науковою діяльністю і беруть активну участь у науковому та соціальному житті університету. Рада сприяє заохоченню відмінників наукової діяльності, призерів Всеукраїнських олімпіад та їх керівників, переможців наукових конкурсів молодих учених та студентів, Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, здійснюється регулярна інформаційна підтримка у поданні кандидатур молодих науковців на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.
  Основні заходи та напрямки діяльності Ради у 2000-2016 рр. з поширення наукової інформації про конференції, конкурси молодих вчених та інших наукових заходів серед студентів, молодих вчених:
  1. Підтримка молодих учених і студенства
  Щорічно разом з Первинною профспілковою організацією ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводиться конкурс серед молодих фахівців ХНЕУ ім. С. Кузнеця віком до 30 років  «Науково-педагогічний старт». Щорічно студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця виборюють призові місця на Всеукраїнських, Регіональних конкурсах студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук (соціально-гуманітарного та економічного напрямків).
  Також здійснювалась інформаційна підтримка Радою молодих учених та організації з боку ХНЕУ ім. С. Кузнеця у таких заходах:
  1. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук у 2015/2016 н.р.
  2. Регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (економічний напрямок), квітень 2015 р.
  3. ІХ Регіонального конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (27 квітня 2015 р.), фінал якого проведено у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків. До участі у фіналі конкурсу комісією було відібрано 11 робіт студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 5 з яких стали фіналістами та посіли ІІ та ІІІ місця.
  4. Щорічного конкурсу на стипендію Харківського міського голови «Обдарованість» (студенти) у 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 н.р.
  5. Здійснення інформаційної підтримки щорічного конкурсу студентських робіт Стипендіальної програми «Завтра.UA» (2010-2013 рр.);
  6. VII Регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних (соціально-гуманітарного та економічного напрямків) наук у 2012/2013 н.р.
  7. Регіонального конкурсу «Місцеве самоврядування – це ми» (вересень 2012 р.)
  8. Молодіжного бізнес-форуму «Молодіжні ініціативи», проведеного Департаментом економіки  міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації спільно з Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва в рамках ІV Міжнародного економічного форуму «Інвестиції. Інновації. Харківські ініціативи» (6 вересня 2012) р.
  9. Науково-практичної конференції «Європейські та традиційні українські цінності очима сучасної молоді» на базі Харківського національного університету будівництва та архітектури за підтримки Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту ХОДА 14-15 березня 2012 р.
  10. Проекту Global Management Challenge Junior  – студентського чемпіонату зі стратегічного менеджменту. Робота Ради молодих вчених відзначена грамотою компанії Global Management Challenge (2012 р.)
  11. Конкурс серед студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця на краще студентське есе з питань стратегічного розвитку м. Харкова «Харків – 2030» (квітень 2011 р.)
  2. Організаційна підтримка науково-навчальних заходів серед школярів.
  Вже стало доброю тенденцією в університеті стимулювання неперервності вітчизняних освітянських програм на різному рівні ієрархії. На базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця організовано підтримку науково-навчальних заходів серед школярів та студентів. Молоді учені ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2009-2015 роках виступали як співорганізатори разом Департаментом освіти з гуманітарних питань Харківської міської ради та брали участь в роботі журі ІІІ – ІХ турнірах Міського турніру юних економістів для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Чотири роки поспіль Турнір проводиться на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. У роботі ІХ турніру, який відбувся 3.10. 2015 року, брало участь 12 збірних команд з навчальних закладів міста Харкова та міської мережі, понад 140 осіб, серед яких 60 членів команд та їх керівників. У складі членів журі ІХ Міського турніру взяли участь викладачі ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Роботу членів організаційного комітету з ХНЕУ ім. С. Кузнеця відзначено Подякою Департаменту освіти Харківської міської ради.
  3. Міжнародні конференції та семінари:
  Молоді учені ХНЕУ беруть активну участь в обговоренні науково-прикладних проблем і перспектив функціонування, розвитку та управління економікою України в рамках науково-практичних конференцій, які відповідно до плану конференцій організовано та проведено Радою на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця:
  1. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» 24 квітня 2015 р. Загальна кількість поданих матеріалів тез – 647. Усього у конференції взяли участь 678 осіб, які представляли 30 іноземних та вітчизняних ВНЗ та організацій, зокрема, університет ім. Масарика, Міжнародний коледж менеджменту, Університет Бургундії, Гомельский державний університет ім. Ф. Скорини, Гомельский державний технічний університет ім. П.О. Сухого, (Республіка Білорусь), Міжнародний університет «МИТСО», Nexmo, Rocketfarm As, Grays ecommerce group.
  2. Всеукраїнські науково-практичні конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: соціальні, економічні та правові аспекти» (заплановано 22.04.2016 р. 28.03.2014 р., 18.04.2013 р.). Загальна кількість учасників склала 440 осіб (2014 р.), в тому числі кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, які представляли українські ВНЗ (18 – 2014 р.; 14 – 2013 р.). Загальна кількість поданих матеріалів тез – 434 (2014 р.), 454 (2013 р.).
  3. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально-економічним розвитком України» (27 квітня 2012 р.). За результатами роботи опубліковано збірник тез доповідей учасників. Загальна кількість учасників конференції становить 447 осіб, в тому числі 143 учасники з 44 інших навчальних та наукових закладів України, а також Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації.
  4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки України в умовах глобалізації» (18 березня 2011 р.): взяло участь 413 осіб, які представляли 50 вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, а також Уфимський державний авіаційний технічний університет Російської Федерації. За результатами роботи опубліковано 379 тез доповідей у фаховому виданні «Управління розвитком».
  5. Круглий стіл «Лідерство і молодь», 10 лютого 2011 року (з оприлюдненням матеріалів «круглого столу» у фаховому виданні Вісник державної служби України, 2011 р., №1)
  6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи соціальних та пенсійних реформ в Україні» (2 квітня 2010 р.),: взяли участь 85 осіб (доктори та кандидати наук, аспіранти, магістранти, студенти). Тези доповідей учасників конференції опубліковано у фаховому виданні ВАК України збірнику праці «Управління розвитком» (№ 3, 2010 р.).
  7. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Глобалізаційно-інтеграційні процеси соціально-економічного розвитку країни» (2-3 квітня 2009 р.) : взяла участь 121 особа (кандидати наук, аспіранти, магістри, студенти), в тому числі 35 – з інших міст з 19 навчальних закладів України та Росії. Тези доповідей опубліковано у фаховому виданні України – збірнику праць «Управління розвитком» (№ 15, 2009 р.).
  Здобуті результати наукової роботи оприлюднюються у друкованих фахових виданнях, динаміка публікації яких має стійку тенденцію до зростання (рис. 1).
  Рис. 1. Динаміка кількості наукових праць
  4. Співпраця з Радами інших ВНЗ
  Представники Ради ХНЕУ є активним учасником Харківської обласної ради молодих учених і спеціалістів, діючого на базі Північно-східного наукового центру і затвердженого Харківською обласною державною адміністрацією.
  Також налагоджено тісну співпрацю з Радами молодих учених та науковими товариствами інших навчальних закладів, зокрема,
  • Молоді вчені ВНЗ Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі;
  • Рада молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Рада молодих учених Бердянського університету менеджменту і бізнесу;
  • Мала учена рада Державної установи «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин»;
  • Рада молодих вчених та спеціалістів Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки;
  • Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету;
  • Студентське наукове економічне товариство Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
  • Рада молодих вчених економічного факультету Донецького національного університету;
  • Студентське наукове товариство Чернігівського державного інституту економіки і управління.
  В рамках організації міжрегіональної та міждисциплінарної співпраці молодих учених постійно проводиться:
  1. Обмін досвідом з Радою молодих учених ІНЕМ Львівської політехніки та популяризацію наукової діяльності серед молоді через науково-аналітичні видання з проблем функціонування і шляхів удосконалення системи освіти і науки України, зокрема у журналі «Наша перспектива».
  2. Взято участь у Круглому столі Голів Рад молодих учених «Законодавче поле діяльності молодих учених України» 26.11.2015 р. з метою обговорення нових положень проекту Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність» (№ 2244а, ухвалено 26.11.2015 р.), який проведено в рамках Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління ХХІ» та науково-практичної конференції за міжнародною участю «Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни» на базі Національної академії державного управління при Президентові України.
  3. Взято участь в засіданні Круглого столу в Інституті монокристалів 28.11.2014, який було присвячено ролі рад Малої академії наук України та Рад молодих учених в збереженні та активізації наукового-освітнього потенціалу країни і, зокрема, Слобожанщини.
  4. Взято участь в спільному засіданні Ради Північно-східного наукового центру (ПСНЦ)) НАН і МОН України, Ради ректорів Харківського вузівського центру, Харківської обласної ради молодих вчених та спеціалістів і керівництва Харківського територіального відділення Малої академії наук України, одним з основних питань на якому стало затвердження перспективного плану спільної діяльності в області формування покоління здатної, талановитої та активної наукової молоді (5.12.2014 р.).
  5. Взято участь в організації регіонального конкурсу молодих учених «Міс Наука 2013» (8.03–15.05 2013 р.) За результатами конкурсу учасник від ХНЕУ – Іванова Ольга Юріївна стала фіналістом конкурсу.
  Членами Ради була взята участь у розробці пропозицій щодо Типового положення про наукове товариство студентів та аспірантів у вищому навчальному закладі, розроблений громадською ініціативою «Студентський захист» та всеукраїнською молодіжною організацією «Національний студентський союз».
  Рекомендації за результатами проведеного широкого опитування молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця були враховані та внесені Харківською обласною Радою молодих вчених та спеціалістів до відкритого листа з проблем пошукачів на здобуття наукових ступенів до Міністерства освіти і науки України. Обробка результатів анкетування 219 молодих учених ХНЕУ ім. С. Кузнеця (віком до 35 років) показало, що активність становить понад 80 %, середній вік молодих учених університету становить 29 років, а середня кількість опублікованих праць – 20. Власну ізольовану квартиру мають 41,67 % опитаних, 5,56 % – проживають у гуртожитку, 36,57 % молодих вчених мешкають у родичів, 12,96 – винаймають житло. Перешкодами у науковій діяльності вважають високу оплату за наукові публікації (76,85 % опитаних) недостатнє фінансування (61,11 % опитаних), відсутність міжнародних наукових контактів (38,43); обмежений доступ до наукової літератури (21,76 %). Серед додаткових перешкод науковій діяльності названі відсутність доступу до необхідних статистичних даних, нераціональний розподіл навантаження між викладацькою і науковою діяльністю. 86,11 % молодих вчених університету пов’язують своє майбутнє з наукою, а 60,65 % вважають, що мають перспективи кар’єрного зростання: