• Рада молодих вчених

  Науковий куратор
  Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  д.е.н., професор, кафедри банківської справи і фінансових послуг
  Внукова Наталія Миколаївна

   

   

   

  Адміністративний куратор
  Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  к.е.н., професор,
  Проректор
  з наукової роботи та міжнародного співробітництва
  Єрмаченко Володимир Єгорович

   

   Голова Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики
  Чаговець Любов Олексіївна
  Рада молодих учених Харківського національного економічного університету поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів Харківського національного економічного університету, які не досягли віку 35 років, успішно займаються науковою діяльністю, присвячують себе досягненню цілей Ради і беруть активну участь у науковому і соціальному житті університету.
  Головною метою діяльності Ради є сприяння, активізація та підтримка професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу молоді ХНЕУ.
  Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; аполітичність; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.
  Діяльність Ради молодих учених охоплює:
  • надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
  • підтримку ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в ХНЕУ;
  • встановлення більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
  • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
  • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
  • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників;
  • проведення конференцій молодих вчених та студентів;
  • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших навчальних закладів України та за кордоном.
  За результатами 2014-2015 навчального року опубліковано 2498 наукових праць студентів.
  Контактна інформація: (8057) 702-18-31 (3-82, 3-56 дод., внутр.) Чаговець Любов Олексіївна.