• План роботи Центру університетської успішності

  Центр університетської успішності (ЦУУ)

  План роботи

  на 2019 – 2020 навчальний рік

  Заходи Організатори, відповідальні особи Мета Терміни виконання, очікувані результати
  Організаційно-технічна робота
  Технічне обслуговування та догляд за станом наявної комп’ютерної техніки (профілактика, придбання видаткових матеріалів) Фахівці  ЦУУ,  технічний персонал ЦІТ ХНЕУ Забезпечення належної роботи наявних електронних технічних засобів Протягом року.

  Надійна робота техніки

  Розробка плану роботи ЦУУ та складання звітів про його виконання. Ведення поточної документації Відповідальний за роботу ЦУУ Розробка керівного документу на поточний рік Серпень-вересень 2019р.

  Протягом року

  Технічне та методичне забезпечення поточних практичних занять з французької ділової мови Фахівці  ЦУУ Впровадження сучасних методик у процес викладання французької мови як іноземної Протягом року.

  Підвищення якості та ефективності практичних занять

  Технічне забезпечення відео та скайп конференцій з франкофонними партнерами ХНЕУ (лекції, семінари, ділове спілкування) Фахівці  ЦУУ Забезпечення оперативного зв’язку та комунікації з франкофонними партнерами ХНЕУ Протягом року.
  Облік, каталогізація літератури ЦУУ, обслуговування користувачів Фахівці  ЦУУ Забезпечення студентів, аспірантів, викладачів та науковців ХНЕУ оригінальними фаховими виданнями на французькій мові Протягом року.

  Доступ користувачів до оригінальних франкомовних видань

  Інформаційно-аналітична та перекладацька робота
  Моніторинг сайтів Університетської Агенції Франкофонії (УАФ) та її Дирекції Центральної та Східної Європи, інших франкофонних джерел, аналіз, реферування та поширення отриманої інформації серед зацікавлених університетських структур (проекти,  програми, підвищення кваліфікації викладачів, наукові стажування, студентська та викладацька мобільність, культурні заходи і таке інше) Фахівці  ЦУУ Надання керівникам університетських структур інформації щодо міжнародних франкофонних заходів, до яких може бути причетним ХНЕУ як асоційований член УАФ Протягом року.

  Популяризація міжнародної університетської франкофонії на теренах ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Переклад з французької на українську та з української на французьку адміністративної документації, офіційних  друкованих та електронних листів Фахівці  ЦУУ Забезпечення комунікації керівників відповідних підрозділів ХНЕУ з міжнародними  франкофонними партнерами Протягом року.

  Якісне забезпечення комунікацій в рамках міжнародної франкофонії

  Переклад з французької на українську та з української на французьку матеріалів для сайтів   ХНЕУ ім. С. Кузнеця та ДЦСЄ УАФ Фахівці  ЦУУ Поширення інформації про міжнародне франкофонне  співробітництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця Протягом року.

  Інформаційне наповнення  сайтів ХНЕУ   ім. С. Кузнеця та ДЦСЄ УАФ

  Розробка, виготовлення та поширення рекламної продукції про франкофонну діяльність ХНЕУ       ім. С. Кузнеця Фахівці  ЦУУ,

  ДЦСЄ УАФ

  Популяризація програм міжнародного франкофонного співробітництва ХНЕУ з його європейськими та міжнародними партнерами Протягом року.

  Банери, листівки, буклети, афіші, ручки, зошити и таке інше з логотипами ХНЕУ та УАФ

  Навчально-методична робота
  Участь у міжнародних заходах  (семінари, конференції, наради) для керівників ЦУУ запланованих  ДЦСЄ УАФ на поточний навчальний рік Омельяненко В.І.

  Жила Г.В.

  Міжуніверситетське франкофонне співробітництво. Координація, підвищення якості та ефективності діяльності ЦУУ щодо популяризації французької мови у навчальному процесі Протягом року,

  за планом ДЦСЄ УАФ

  Організація та проведення міжвузівського науково-методичного семінару “Enseigner le FOS sur la base de nouvelles TICE. Outils et méthodes” у рамках підвищення кваліфікації викладачів французької мови Фахівці  ЦУУ

  керівник французької секції Кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

  Підвищення кваліфікації викладачів  французької мови ЗВО м.Харкова 3-4 жовтня 2019р.

  Формування нових компетенцій та практичних навичок у сфері викладання французької мови для університетських цілей

  Проведення консультацій та додаткових занять з французької мови для студентів ХНЕУ Фахівці  ЦУУ Надання студентам практичної допомоги в оволодінні французькою мовою Протягом року,

  щоденно з 16.00 до 17.00

  Підвищення мовленнєвої компетенції студентів та аспірантів ХНЕУ

  Організація самостійної роботи студентів з використанням електронних ресурсів та літератури ЦУУ Фахівці  ЦУУ Створення комфортних умов для самостійної роботи студентів Протягом року в позаурочний час

  Підвищення мовленнєвої компетенції студентів та аспірантів ХНЕУ

  Презентація франкофонних навчальних програм студентам ХНЕУ, які бажають продовжити своє навчання у Франції Фахівці  ЦУУ,

  Альянс Франсез м. Харкова, Campus France

  Інформаційно-пізнавальний захід Вересень-жовтень 2019 р.
  Культурно-освітні заходи
  Кіноклуб Фахівці  ЦУУ Знайомство студентів з французьким кінематографом На протязі року,

  один раз на тиждень

  Організація роботи тематичних гуртків на базі Французького клубу ХНЕУ Фахівці  ЦУУ,

  керівник «Club français»

  Знайомство студентів з історією, культурою, мистецтвом та сьогоденням Франції На протязі року,

  щосуботи з 15.00 до 17.00

  Координація роботи ЦУУ з Альянс Франсез м. Харкова.

  Участь студентів ХНЕУ в культурно-освітніх заходах, які проводяться під егідою Альянс Франсез м. Харкова, Французького інституту в України та Посольства Франції в Україні

  Фахівці  ЦУУ,

  відповідальні особи Альянс Франсез м. Харкова, Французького інституту України та Посольства Франції в Україні

  Знайомство студентів з історією, культурою, мистецтвом та сьогоденням Франції На протязі року,

  згідно з планом заходів Альянс Франсез м. Харкова

  (Марафон присвячений Міжнародному дню французької мови. Французька весна у м.Харкові)

  Організація та проведення університетської Олімпіади з французької мови для франкомовних студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця ЦУУ, Кафедра  іноземних мов та міжкультурної комунікації Популяризація французької мови як іноземної в університетському середовищі Друга половина

  листопада 2019 року

  Підготовка студентів ХНЕУ для участі в щорічному міжнародному фестивалі франкомовних студентів, який проводить ДЦСЄ УАФ

   

  Фахівці  ЦУУ,

  викладачі французької мови

  Підготовка студентів до конкурсного відбору Грудень 2019 р.- квітень 2020 р.

  участь студентів ХНЕУ у культурних заходах ДЦСЄ УАФ

  Організація та проведення зимової та літної шкіл для учнів середніх навчальних закладів м. Харкова та Харківської області Фахівці  ЦУУ,

  відповідальні особи факультетів ХНЕУ

  Знайомство з франкофонною міжнародною діяльністю ХНЕУ, презентація франко-українських освітніх програм Лютий, червень 2020 року

  заохочення школярів випускних класів до вступу в ХНЕУ

  Організація тематичних вечорів за участю франкомовної творчої еліти Франції (художників, артистів, музикантів, письменників, літературознавців) Фахівці  ЦУУ,

  відповідальні особи,

  Альянс Франсез м.Харкова,

  Знайомство з культурою та мистецтвом Франції Кількість учасників і дати координуються з Альянс Франсез м. Харкова
  Участь ЦУУ

  у загально-університетських заходах  ХНЕУ ім. С. Кузнеця (День відкритих дверей, Ярмарок вакансій, KBD, тощо)

  Фахівці  ЦУУ Знайомство учасників з діяльністю ЦУУ, проектами та програмами УАФ та його ДЦСЄ Згідно з графіком проведення загально-університетських заходів.

  Інформаційне забезпечення щодо франкофонної діяльності ХНЕУ

  Організаційне та методичне забезпечення діяльності університетського «Club Français» (Французького клубу) Керівник клубу,

  фахівці ЦУУ,

  викладачі фр. мови,

  Створення комфортних умов для розвитку у слухачів мовленнєвих навичок та вмінь на основі оригінальних дидактичних матеріалів Щосуботи, протягом навчального року.

  Прискорення адаптації студентів до франкомовного соціального середовища