• Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку

  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус,
  2-й поверх, каб. 215
  Тел. +38 (057) 702-18-35 (3-59)

   

  Керівник відділу: к.пед.н., доцент Полякова Ганна Анатоліївна

  Відділ створено у 2010 р., реорганізовано у 2015 р.

  Мета: вирішення сучасних завдань щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  Функції: науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-цільова, організаційно-координаційна, моніторингу та самооцінки, методична, консультативна.

  Напрями діяльності:

  1. Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  2. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  3. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
  4. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім.  С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

  Основні завдання:

  1. Участь у визначенні стратегій і формуванні нормативно-інструктивної та нормативно-методичної бази ХНЕУ ім. С. Кузнеця, яка регламентує внутрішнє забезпечення якості та інноваційну освітню діяльність.
  2. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для внутрішнього забезпечення якості.
  3. Розробка структури та змісту системи забезпечення якості з урахуванням Концептуальних засад розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, визначення системи кількісно-якісних показників згідно з європейськими стандартами якості, пріоритетами національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів.
  4. Розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, розвитку освітнього середовища ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
  5. Інформаційно-аналітичний супровід моніторингу результатів навчання студентів.
  6. Інформаційний супровід проведення рейтингу науково-педагогічних працівників.
  7. Підготовка освітніх інноваційних проектів, їх апробація та впровадження.
  8. Організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, впровадження освітніх інновацій.
  9. Здійснення індивідуально-консультативної роботи з учасниками освітнього процесу з питань забезпечення якості, освітньої інноваційної діяльності.
  10. Організація і проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  Забезпечення якості освіти