Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку


61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А,
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус,
2-й поверх, каб. 215
Тел. +38 (057) 702-18-35 (3-59)
      Керівник відділу: Полякова Ганна Анатоліївна, к. пед. наук, доцент.
      Відділ створено у 2010 р., реорганізовано у 2015 р.
      Мета: вирішення сучасних завдань щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
      Функції: науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-цільова, організаційно-координаційна, моніторингу та самооцінки, методична, консультативна.
      Напрями діяльності:
 1. Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 2. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
 4. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім.  С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.
      Основні завдання:
 1. Участь у визначенні стратегій і формуванні нормативно-інструктивної та нормативно-методичної бази ХНЕУ ім. С. Кузнеця, яка регламентує внутрішнє забезпечення якості та інноваційну освітню діяльність.
 2. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для внутрішнього забезпечення якості.
 3. Розробка структури та змісту системи забезпечення якості з урахуванням Концептуальних засад розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, визначення системи кількісно-якісних показників згідно з європейськими стандартами якості, пріоритетами національних та міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів.
 4. Розробка технологій і проведення освітнього моніторингу щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, розвитку освітнього середовища ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 5. Інформаційно-аналітичний супровід моніторингу результатів навчання студентів.
 6. Інформаційний супровід проведення рейтингу науково-педагогічних працівників.
 7. Підготовка освітніх інноваційних проектів, їх апробація та впровадження.
 8. Організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з актуальних питань забезпечення якості, впровадження освітніх інновацій.
 9. Здійснення індивідуально-консультативної роботи з учасниками освітнього процесу з питань забезпечення якості, освітньої інноваційної діяльності.
 10. Організація і проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця.