Керівник відділу

Полякова Ганна Анатоліївна

Мета: вирішення сучасних завдань щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Функції: науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-цільова, організаційно-координаційна, моніторингу та самооцінки, методична, консультативна.

Напрями діяльності:

Кафедри

Поєднання економічних і правових знань формує сучасного економіста
Contact us

Зв'язок з нами

 • 61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
  ХНЕУ, Другий навчальний корпус, ауд. 45-47.
 • Тел. +38 (057) 702-05-47
  Факс: +38 (057) 702-07-17
 • E-mail: deptinnc@hneu.edu.ua
 • http://www.ep.hneu.edu.ua/

Факультет економiки і права

Напрями діяльності:

 • Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 • Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 • Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
 • Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

Напрями діяльності:

 1. Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 2. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
 4. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

Напрями діяльності:

Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

Основні програми факультету

Термін навчання - 4 роки.

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр».

Спеціальність 051 "Економіка"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 061 "Журналістика"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 073 "Менеджмент"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
- управління персоналом та економіка праці

Термін навчання - 1,4 роки.

Другий рівень вищої освіти «Магістр».

Спеціальність 051 "Економіка"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 061 "Журналістика"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 073 "Менеджмент"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
- управління персоналом та економіка праці

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Сєрікова Тетяна Миколаївна.

Умови для навчання на факультеті
Високий рівень професорсько-викладацького складу, розвинена інфраструктура забезпечують якість методичного та наукового процесу навчання.
До навчальних програм включене поглиблене вивчення правових дисциплін, безперервна комп’ютерна підготовка, що є необхідною умовою формування майбутнього компетентного економіста. Широко використовуються активні форми навчання такі, як проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, тренінги, виконання індивідуальних завдань практичного напрямку.

Основні програми факультету
Перший рівень вищої освіти «Бакалавр». Термін навчання – 4 роки.

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізації:

 • економіка підприємства
 • управління персоналом та економіка праці

Спеціальність 061 «Журналістика»

 • реклама і зв’язки з громадськістю

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 • управління навчальним закладом
 • управління проектами

Другий рівень вищої освіти «Магістр». Термін навчання – 1,4 роки.

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

 • педагогіка вищої школи

Спеціальність 051 «Економіка»

Магістерські програми:

 1. економіка підприємства
 2. управління персоналом та економіка праці