Керівник відділу

Полякова Ганна Анатоліївна

Мета: вирішення сучасних завдань щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Функції: науково-дослідна, інформаційно-аналітична, проектно-цільова, організаційно-координаційна, моніторингу та самооцінки, методична, консультативна.

Напрями діяльності:

Кафедри

Поєднання економічних і правових знань формує сучасного економіста
Contact us

Зв'язок з нами

 • 61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
  ХНЕУ, Другий навчальний корпус, ауд. 45-47.
 • Тел. +38 (057) 702-05-47
  Факс: +38 (057) 702-07-17
 • E-mail: deptinnc@hneu.edu.ua
 • http://www.ep.hneu.edu.ua/

Факультет економiки і права

Напрями діяльності:

 • Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 • Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 • Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
 • Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

Напрями діяльності:

 1. Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 2. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах.
 4. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

Напрями діяльності:

Забезпечення функціонування системи якості ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Підтримка системи інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Інформаційне забезпечення участі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в національних та міжнародних рейтингах. Проведення соціально-психологічних досліджень щодо забезпечення якості освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідно до вимог зовнішнього та внутрішнього середовища.

Основні програми факультету

Термін навчання - 4 роки.

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр».

Спеціальність 051 "Економіка"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 061 "Журналістика"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 073 "Менеджмент"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
- управління персоналом та економіка праці

Термін навчання - 1,4 роки.

Другий рівень вищої освіти «Магістр».

Спеціальність 051 "Економіка"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 061 "Журналістика"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 073 "Менеджмент"
- економіка підприємства
- управління персоналом та економіка праці
- управління персоналом та економіка праці