• Підготовка до ЗНО

  ВІДДІЛ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

  (підготовчі курси)

  Рік заснування – 1969

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,

  ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, бібліотечний корпус, 2 поверх, 131 кімн.

  Тел. (+38) 097-41-163

  Тел. +38 (057) 702-18-37

  Факс: +38 (057) 702-07-17

  E-mail: pk@hneu.edu.ua

   

  Керівник відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями – Кононенко Ірина Анатоліївна.

  Підготовчі курси відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями (далі – підготовчі курси) ХНЕУ ім. С. Кузнеця є структурним підрозділом університету, який було створено в 1969 році.

   

  Основне завдання підготовчих курсів – підвищення загальноосвітньої підготовки молоді (учні 9-11 класів, студенти випускники професійно-технічних закладів та закладів вищої освіти І і ІІ рівнів акредитації поточного навчального року, випускників попередніх років м. Харкова, Харківської області та інших областей України) та підготовка до складання вступного випробування у вигляді національного мультипредметного тесту (НМТ) за системою зовнішнього незалежного. Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в тимчасових екзаменаційних центрах у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів.

  Наш університет є одним із небагатьох закладів вищої освіти, який з 2005 року запровадив програму підготовки  майбутніх студентів до складання  іспитів з математики та української мови за системою зовнішнього незалежного тестування. За цей час викладачі, які працюють на підготовчих курсах, набули достатнього досвіду в підготовці слухачів до ЗНО/НМТ.  Крім того, наші викладачі допомагають слухачам систематизувати шкільну програму та засвоїти новий навчальний матеріал, а також успішно підготуватися до державної підсумкової атестації.

  Спілкування слухачів між собою, із студентами, професорсько-викладацьким складом, адміністрацією університету дозволить слухачам краще ознайомитися з фахом економіста та зробити усвідомлений вибір майбутньої професії, забезпечить комфортний перехід із закладу загальної середньої освіти до закладу вищої освіти і дозволить легше адаптуватися в студентському середовищі та успішно вчитися на першому курсі.

  Викладання на підготовчих курсах організовано так, щоб максимально допомогти кожному слухачеві успішно підготуватися до складання НМТ, а також державної підсумкової атестації і,що не менш важливе,  до подальшого навчання в нашому університеті або іншому закладі освіти.

  Хотілося б підкреслити, що успіхи будь-кого із слухачів на іспитах можливі лише за умови старанного навчання й повної віддачі сил, цілеспрямованої і напруженої праці з оволодіння знань та умінь, що надаються на курсах.

  Нам дуже приємно щороку бачити, що наші колишні випускники вступають до нашого університету та успішно в ньому навчаються.

  • Дисципліни
  • Форми та вартість навчання
  • Орієнтовний розклад навчання
  • Курси з підготовки до складання співбесіди за фахом
  • Необхідні документи
  • Як оплатити за навчання

   

  Підготовка здійснюється за дисциплінами

  • Математика
  • Українська мова та література
  • Історія України
  • Іноземна мова
  • Географія

   

  Курс «Математика» є профільним предметом для нашого університету. Запропонований  курс має дати уявлення про рівень вимог Українського центру оцінювання якості знань. Отримані знання дозволять учням 11 класів і випускникам попередніх років не тільки успішно скласти тестування, а й будуть сприяти успішному навчанню на перших курсах.

  Програма курсу охоплює всі теми, які передбачено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Підготовка слухачів починається з ознайомлення з нормативними документами, технічними характеристиками тесту з математики. Наступним кроком є діагностика рівня знань з метою виявлення розділів і тем, які викликають значні труднощі у слухачів курсів, для більш поглибленого  їх вивчення. Останнім етапом є підведення підсумків та створення позитивного настрою вступника.

  Підготовка слухачів здійснюється на різних етапах: під час вивчення і закріплення нового матеріалу (невеликі перевірочні роботи), перевірки і контролю знань (тематичні контрольні роботи), виконання домашнього завдання (тестові завдання для самоконтролю). До змісту робіт входять тестові завдання різних форм: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на відповідність, завдання з короткою формою відповіді. Таким чином поступово відбувається закріплення навичок роботи з тестами та контроль часу на їх  виконання.

  Багато тестових завдань на НМТ мають незвичне для учнів формулювання, хоча часто неважке при розв’язуванні, деякі знайдені результати треба вміти інтерпретувати, тобто надавати у незвичній формі. Наприклад: указати у відповіді найменший цілий розв’язок нерівності, знайти якусь залежність між коренями рівняння. Ми готуємо слухачів до такої роботи, формуючи в них уміння інтерпретувати результати з урахуванням умов задач.

  Ми намагаємось створити комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

   

  Предмет «Українська мова та література» є обов’язковим для вступу  в будь-який із закладів вищої освіти України, а його результат безпосередньо впливає на той сумарний бал, з яким абітурієнт буде брати участь у конкурсі. Цей курс дозволить систематизувати та розширити знання з української мови та літератури й успішно скласти тестування.

  Особливості освітнього процесу з курсу «Українська мова та література»:

  • викладання теоретичного матеріалу, запис основних понять;
  • практичне опрацювання теми (залучення кожного слухача під час засвоєння нового матеріалу);
  • виконання тренувальних вправ та тестових завдань.

   

  Основна мета курсу «Історія України»  підготувати слухачів підготовчих курсів до складання НМТ з історії України.

  Для досягнення мети ми не тільки надаємо слухачам інформацію, але й розвиваємо їх навички самостійної роботи з тестовими завданнями. При цьому ми використовуємо сучасні методики групового й індивідуального навчання. Під час навчання слухачі опрацьовують усі типи завдань НМТ, систематично виконуючи як контрольні, так і екзаменаційні роботи. Слід також враховувати, що слухачі складають тести за повної аудиторії (як на справжньому тестуванні), а отже, учаться не відволікатися, концентрують свою увагу на завданнях.

  Творча атмосфера в навчальній групі сприяє засвоєнню матеріалу. У поєднанні з допомогою від досвідченого викладача це призводить до бажаного результату.

  Таким чином, ми повторюємо зі слухачами весь шкільний курс з історії України (від часу заселення території України до сьогодення).

  Програма й робочий план курсу “Історія України” складені на основі програми зовнішнього незалежного тестування за такими розділами: Стародавня історія України; Київська Русь та Галицько-Волинська держава; Українські землі у XIV — XVIII ст.; Українські землі під владою Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії; Українські землі 1914—1939 рр.; УРСР у 1939 — 1991 рр. Україна в умовах незалежності.

  Вивчаючи наведений курс, слухачі отримують усі необхідні знання та вміння, які вимагає від них програма НМТ. У результаті слухачі орієнтуються в хронології подій (у всіх датах), локалізують історико-географічні об’єкти та історичні факти на карті, критично описують явища та пам’ятки культури різних епох, характеризують діяльність історичних постатей, установлюють причини та наслідки історичних подій та явищ, можуть опрацьовувати історичні джерела різного змісту тощо.

  При розробці програми і плану курсу ми використовуємо всі рекомендовані підручники з Історії України.

   

  Програма курсу «Англійська мова» для слухачів підготовчих курсів була розроблена  відповідно до запропонованої програми зовнішнього незалежного оцінювання та з урахуванням  основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських  рекомендацій з мовної освіти (рівень В2) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл.

  Особливості освітнього процесу  курсу «Англійська мова»: використання неадаптованого англомовного матеріалу:

  1. використання тренувальних завдань та вправ типу НМТ;
  2. повторення граматичного матеріалу та виконання вправ;
  3. розширення словникового запасу та покращення навичок мовлення;
  4. залучення кожного слухача під час роботи на спілкування;
  5. робота в малих групах.

   

  Форма навчання:

  • Вечірня
  • Денна
  • Заочна

  Найбільш тривалі курси – 8,5 місяців навчання. Програма підготовки з математики, української мови та літератури, англійської мови, географії, історії України, розрахована на 170 год. які включать в себе лекційні, практичні заняття, виконання контрольних робіт, домашні вправи, випускні екзамени наприкінці курсу. Заняття на вечірній формі навчання з одного предмета відбуваються впродовж одного вечора з 16.00 по 19.10 (2 пари або чотири поєднаних уроки) кожного тижня (тобто скільки предметів слухач обирає, стільки днів на тиждень він і навчається на курсах).

  Розмір оплати  навчання  за окремими дисциплінами на 2023/24 рік

  Термін навчання Назва дисципліни Вартість навчання, грн.
  15.09.2023 р. – 31.05.2024 р. Математика Уточнюйте додатково
  Українська мова та література
  Історія України

  На період воєнного стану розпочинається навчання в дистанційній формі.  Заняття під час дистанційного навчання будуть проводитися згідно з чинним розкладом

  Вечірні курси (протягом 8,5 –  місяців) або денні курси (протягом 8 місяців) найбільш ефективні. Час дозволяє оптимально розподілити навчальне навантаження, заповнити пропуски в знаннях, якісно опрацювати новий матеріал, засвоїти й закріпити його. Отримати навички складання НМТ та правильний психологічний настрій.

  Кожен слухач обирає самостійно необхідні йому предмети.

  Навчальне навантаження складає 4 академічних години (2 пари) на тиждень з кожної обраної дисципліни.

  Форма занять:

  • з історії України та Географії – лекційна;
  • з інших предметів – практична.

  Групи формуються залежно від вибраних предметів та форми навчання.

  Кількість слухачів в групах:

  • з англійської мови: 10– 12 осіб;
  • з математики та української мови і літератури:  15 слухачів;
  • з історії України та географії:  до 30 слухачів.

  У кінці навчання проводяться для всіх слухачів випускні екзамени у формі тестів за вивченими предметами, а слухачі отримують «Свідоцтво» встановленого зразка.

  Основні цілі екзамену:

  • оцінити знання і уміння слухачів;
  • допомогти адаптуватися до майбутнього іспиту на НМТ.

   

  Прийом документів на підготовчі курси з 15 серпня.

  Початок навчання на підготовчих курсах за обраною дисципліною – дата наказу про зарахування.

  Підставою на зарахування є повна оплата навчання за наданими реквізитами.

  Прийом відвідувачів здійснюється по буднях з 10.00 до 16.00.

   

  Необхідні документи:

  1. паспорт (копія 1,2, 11 стор.) або свідоцтво про народження (копія) слухача;
  2. ідентифікаційний код слухача (копія);
  3. табель успішності за 10 клас (копія) або атестат;
  4. фото 3*4;
  5. заява (бланк заповнюється на місці);
  6. квитанція про оплату навчання (копія).