• Парус

  Програма затверджена Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України для розповсюдження у вищих навчальних закладах для підготовки фахівців з вищою освітою в Україні. Сьогодні ПЗ «Парус» в навчальному процесі використовують більше 644 ВНЗ по всій території України.

  Які облікові й управлінські задачі автоматизуються за допомогою ПЗ «Парус» 

  Користувачі програмного забезпечення можуть отримати навички роботи із системами комплексної автоматизації таких завдань госпрозрахункових і бюджетних підприємств, організацій та установ:

  • бухгалтерський і податковий облік;
  • управління логістичними процесами;
  • управління виробництвом;
  • техніко-економічне планування;
  • облік персоналу;
  • розрахунок заробітної плати, грошового забезпечення, стіпенціі;
  • управління автотранспортом;
  • управління технічним обслуговуванням і ремонтами устаткування;
  • управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM);
  • управління діловими процесами;
  • бюджетування і контролінг;
  • планування і аналіз діяльності підприємства;
  • розширений облік витрат і калькуляція собівартості;
  • консолідація і зведення звітності;
  • здача звітності у форматі .xml;
  • доступ до ресурсів і функціоналу системи за допомогою Internet (web-розширення);
  • управління рестораном, кафе, баром, закладом громадського харчування;
  • управління готелем;
  • управління туристичним агентством;
  • управління лікувальним закладом;
  • контроль доступу;
  • управління доступом на платні і службові території;
  • управління програмами лояльності (клубні карти) і додатковими послугами користувачам різних карткових систем;
  • ряд спеціалізованих облікових і управлінських завдань, характерних для страхових, кредитно-фінансових компаній, підприємств нафтогазового, паливно-енергетичного комплексу, підприємств телекомунікацій і зв’язку, та інших галузей;
  • правова підтримка бізнесу.

  Наразі найбільшого розповсюдження отримали такі програмні продукти:

  Парус-Підприємство 7.40 (для Windows) – проста і зручна, але в той же час потужна повнофункціональна система Парус-Підприємство 7.40 призначена для використання на підприємствах малого та середнього бізнесу різної галузевої спрямованості. Дана система створена на Visual FoxPro, реалізована під Windows. Вона дозволяє автоматизувати всі облікові і ряд управлінських задач підприємств малого та середнього бізнесу;

  Парус-Бухгалтерія – система для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку для підприємств малого та середнього бізнесу.

  Парус-Менеджмент і Маркетинг – CRM-система призначена для автоматизації роботи менеджерів з продажу та обслуговування клієнтів, а також співробітників відділів маркетингу.

  Сертифікат Корпорації ПАРУС – це підтвердження придбання навичок роботи з сучасними інформаційними технологіями в галузі бізнесу, що істотно підвищує вагу фахівця на ринку праці, підтверджує його високу кваліфікацію і дозволяє стати незамінним фахівцем.

  Сертифікат Корпорації  Парус можна отримати після проходження курсу навчання в навчальному закладі чи навчальному центрі Корпорації ПАРУС, або після самостійного вивчення. Після закінчення навчання необхідно здати кваліфікаційний тест на знання конкретного програмного продукту (продуктів). У разі успішного проходження тестування слухач отримує сертифікат користувача ПП «Парус».