• Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

  Підготовка і сертифікація спеціалістів

  Відповідно до пункту 17 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 40 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23.11. 2011 р. № 1063/2011 та згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.1998 р. №93, особи, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку України, повинні пройти у встановленому порядку обов’язкову сертифікацію в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  Підготовка спеціалістів з питань фондового ринку

  Відповідно до типових програм навчання фахівців з питань фондового ринку, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.08.2010 р. №1333, підготовка фахівців з питань фондового ринку здійснюється за наступними напрямками:

  • фахівець з управління активами;
  • фахівець з депозитарної діяльності;
  • фахівець з питань організації торгівлі на фондовому ринку;
  • фахівець на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
  • фахівець з питань торгівлі цінними паперами.
  • Підготовка бухгалтерів професійних учасників фондового ринку та емітентів.
  • Підготовка фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку.

  За підсумками навчання за повними або скороченими (для професіоналів) програмами особі видається свідоцтво про навчання.

  Підготовка бухгалтерів

  Відповідно дo Типової програми професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженої рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2005 р. №95, та Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 24.04.2007 р. №815, підготовка бухгалтерів здійснюється за наступними напрямками:

  • Правові засади підприємницької діяльності;
  • Основи фінансового моніторингу;
  • Ринок цінних паперів та його регулювання;
  • Фінансовий облік та фінансова звітність;
  • Оподаткування операцій з цінними паперами та доходів за ними;
  • Особливості застосування ПДВ і державного мита на ринку цінних паперів.

  За підсумками кваліфікаційного іспиту особі видається кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку з цінними паперами.

  Підготовка фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку

  Відповідно до Типової програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку, затвердженої Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.07.2005 р. №438  зі змінами та Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого у новій редакції рішенням Комісії від16.02.2010 р. №152, підготовка фахівців з питань фінансового моніторингу здійснюється за наступними напрямками:

  • Система фінансового моніторингу в Україні.
  • Організація фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
  • Основні принципи виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією грошей або фінансуванням тероризму.
  • Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
  • Порядок контролю за дотриманням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації “брудних” коштів.
  • Специфіка здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів.

  За підсумками кваліфікаційного іспиту особі видається кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу.