Що таке CIPA?

Програма СІРА (Certified International Professional Accountant: Сертифікований Міжнародний Професійний Бухгалтер-практик)  це єдина всеоохоплююча російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів.

Назва програми (CIPA)  це скорочення англомовної назви сертифіката СІРА (Certified International Professional Accountant). Носії сертифікатів CAP/CIPA отримують право додавати назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.

Програма CIPA складається з трьох компонентів: навчання, проведення іспитів та сертифікації.

Навчання не є обов’язковим, проте воно підвищує шанси успішного складання іспитів. Навчання пропонується в аудиторному форматі або в форматі самопідготовки.


Іспити за програмою СІРА єдині для всіх країн-учасниць, за винятком дисципліни “Податки і право”, яка формується окремо для кожної з країн-учасниць і базується на національному законодавстві та оподаткуванні. Іспити СІРА жорсткі й надійні. Вони адмініструються незалежною екзаменаційною мережею CIPA-EN.

Успішне складання іспитів за програмою СІРА є головною вимогою для отримання сертифікатів САР та СІРА.

Хто і коли заснував програму СІРА?

Програма СІРА була заснована в 2001 році Міжнародною радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (МРСБА) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Членами МРСБА є 23 професійних організацій з 8 країн: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Росії, Туркменістану, України та Молдови.


Наповнення програми СІРА

Програма СІРА відповідає Міжнародним рекомендаціям за освітою (IEG) Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC). Дисципліни “Фінансовий облік-1” та “Фінансовий облік-2” базуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ). Програма СІРА використовує Типовий навчальний план, розроблений Міжурядовою експертною робочою групою за стандартами бухгалтерського обліку та звітності при Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD/ISAR). Згідно з цими рекомендаціями програма СІРА включає вісім дисциплін, знання яких є необхідним для професійних бухгалтерів по всьому світу.     Дисципліни програми СІРА

Програма СІРА включає такі дисципліни:

  • фінансовий облік 1;
  • управлінський облік 1;
  • податки та право;
  • фінансовий облік 2;
  • управлінський облік 2;
  • аудит;
  • фінансовий менеджмент.

Визнання програми СІРА

Міжнародне професійне визнання

Програма СІРА складає основу кваліфікаційних вимог Міжнародної ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів до членів професійних організацій, що входять до складу МРСБА.

Зміст програми СІРА засноване на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ), що підтверджується Фондом комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASCF), материнською організацією Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB)  розробника Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Представник IASCF також входить до складу Ради директорів екзаменаційної мережі CIPA-EN. IASCF надав право поміщати свою емблему  комбінацію восьмикутників (Hexagon Device)  на сертифікати CAP і CIPA як підтвердження відповідності змісту програми CIPA Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).

Кваліфікаційні рівні програми СІРА

Кандидатам, що успішно склали необхідні іспити та виконали додаткові кваліфікаційні вимоги, присуджуються кваліфікаційні рівні САР та CIPA з видачею відповідних сертифікатів:

  • САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик)

САР здатний вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всі основні звіти, включаючи податкові декларації.

  • СІРА (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер)

СІРА здатний застосовувати професійне судження до питань фінансового управління та приймати участь у прийнятті управлінських рішень.

Кваліфікаційні вимоги для отримання сертифікатів CAP та СІРА

Вимога
Максимальне значення
CAP
CIPA
Фінансовий облік – 1
100
75
75
Управлінський облік – 1
100
75
75
Податки і право
100
75
75
Фінансовий облік – 2
100
0
75
Управлінський облік – 2
100
0
75
Аудит
100
0
75
Фінанси
100
0
90
Вища професійна освіта
необхідна
Підтверджений досвід роботи за спеціальністю
1 рік +
3 роки +
Підтверджена базова кваліфікація з інформаційних технологій
свідоцтво про проходження курсів з інформаційних технологій
свідоцтво про проходження курсів з інформаційних технологій
Хороша репутація як члена професійної організації
рекомендація організації-члена ЄССБА
рекомендация организации-члена ЄССБА

Заявку на вказаний тренінг Ви можете подати, переходячи за цим посиланням.