«1С» – універсальний програмний продукт, що надає широкі можливості ведення автоматизованого обліку на підприємствах, в організаціях і установах, незалежно від їх виду діяльності та форми власності, з різним рівнем складності обліку. «1С» забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, яка повністю відповідає за облік на підприємстві.

До складу «1С» включений план рахунків бухгалтерського обліку відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання” від 30 листопада 1999 р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності.

Сертифікат «1С» є офіційним підтвердженням того, що його власник може ефективно використовувати у своїй роботі весь спектр можливостей найпоширеніших програм автоматизації бухгалтерського, оперативного, торговельно-закупівельного обліку та розрахунку заробітної плати.

Сертифікат дає можливість користувачу:

  1. Офіційне підтвердження високої кваліфікації, досвіду і навичок роботи з найбільш масовими програмами автоматизації бухгалтерського і торговельно-закупівельного  обліку.
  2. Серйозні переваги перед не сертифікованими колегами при просуванні по службі або прийомі на роботу.
  3. Повага і довіра керівництва і співробітників.
  4. Впевненість у своїх знаннях і здібностях.

Складання іспиту «1С»

Отримання сертифікату «1С» підтверджує досягнення спеціалістом наступної професійної ступені, свідчить про глибокого вивчення предметної області та професійному володінні інструментальними засобами проектування в середовищі «1С».

Як отримати сертифікат:

Тестування здається на комп’ютері у Центрі навчання офіційних представників ЗАО «1С». Це 14 питань: на знання основних механізмів і можливостей платформи 1С;  питання з різних тем і аспектів використання програми. Для кожного запитання пропонується три-чотири варіанти відповіді, з яких необхідно вибрати найбільш повний і правильний. Встановлюється загальне обмеження за часом, щоб відповісти на всі питання (30 хвилин). При цьому час відповіді на кожне окреме питання не обмежується.

Результат іспиту оцінюється за двухбальной шкалою «Здано» – «Не здано». Для отримання позитивної оцінки ( «Здано») необхідно правильно відповісти на 12 з 14 питань. Порядок відповіді на питання, час, витрачений на окремі питання, виправлення, внесені в ході відповіді на питання, повторне звернення до одних і тих самих питань – на результат впливу не роблять. Достроковий відповідь на всі питання завдання також не враховується при оцінці результатів.