• Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2018

   Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2018-2019

  Шифр та назва спеціальності
  Назва ОПП
  Освітній ступінь
  Освітньо-професійна програма
  Навчально-методичне забезпечення
  Інформаційне забезпечення
  011 Науки про освіту
  Педагогіка вищої школи
  Магістр
  +
  +
  +
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності
  Подієвий менеджмент
  Магістр
  051 Економіка
  Економічна теорія та економічна політика
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Економічна кібернетика
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Економіка підприємства
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Управління персоналом та економіка праці
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Бізнес-статистика і аналітика
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Міжнародна економіка
  Бакалавр
  +
  +
  +
  051 Економіка
  Економічна теорія та економічна політика
  Магістр
  +
  +
  Економічна кібернетика
  Магістр
  +
  +
  Економіка підприємства
  Магістр
  +
  +
  Управління персоналом та економіка праці
  Магістр
  +
  +
  Бізнес-статистика і аналітика
  Магістр
  +
  +
  Міжнародна економіка
  Магістр
  +
  +
  Прикладна економіка
  Магістр
  +
  +
  061 Журналістика
  Реклама і зв’язки з громадськістю
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Медіа-комунікації
  Бакалавр
  +
  +
  +
  061 Журналістика
  Медіа-комунікації
  Магістр
  +
  +
  +
  071 Облік і оподаткування
  Облік і аудит
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Оподаткування
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Бізнес-консалтинг
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Фінансово-економічна безпека
  Бакалавр
  +
  +
  +
  071 Облік і оподаткування
  Облік і аудит
  Магістр
  +
  +
  Оподаткування
  Магістр
  +
  +
  +
  072 Фінанси, банківська справа та страхування
  Фінанси і кредит
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Банківська справа
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Митна справа
  Бакалавр
  +
  +
  +
  072 Фінанси, банківська справа та страхування
  Фінанси і кредит
  Магістр
  +
  +
  Банківська справа
  Магістр
  +
  +
  Митний контроль
  Магістр
  +
  +
  +
  073 Менеджмент
  Менеджмент організацій і адміністрування
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Міжнародний менеджмент
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Бізнес-адміністрування
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Логістика
  Бакалавр
  +
  +
  +
  073 Менеджмент
  Менеджмент організацій і адміністрування
  Магістр
  +
  +
  Менеджмент інноваційної діяльності
  Магістр
  +
  +
  +
  Міжнародний менеджмент
  Магістр
  +
  +
  Бізнес-адміністрування
  Магістр
  +
  +
  Логістика
  Магістр
  +
  +
  +
  Адміністративний менеджмент
  Магістр
  +
  +
  Управління фінансово-економічною безпекою
  Магістр
  +
  +
  +
  Управління проектами
  Магістр
  +
  +
  Управління навчальним закладом
  Магістр
  +
  +
  +
  075 Маркетинг
  Маркетинг
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Маркетинг
  Магістр
  +
  +
  +
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Підприємництво
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Міжнародна торгівля
  Бакалавр
  +
  +
  +
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Підприємництво
  Магістр
  +
  +
  +
  081 Право
  Правове регулювання економіки
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  Магістр
  +
  +
  121 Інженерія програмного забезпечення
  Інженерія програмного забезпечення
  Бакалавр
  +
  +
  +
  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  Комп’ютерні науки
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Комп’ютерні науки
  Магістр
  +
  +
  124 Системний аналіз
  Управлыння складними системами
  Бакалавр
  +
  +
  +
  125 Кібербезпека
  Кібербезпека
  Бакалавр
  +
  +
  +
  126 Інформаційні системи та технології
  Інформаційні системи та технології
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Інформаційні системи та технології
  Магістр
  +
  +
  186 Видавництво та поліграфія
  Технології електронних мультимедійних видань
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Технології електронних мультимедійних видань
  Магістр
  +
  +
  +
  Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
  Магістр
  +
  +
  +
  232 Соціальне забезпечення
  Управління соціальною сферою
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Управління соціальними проектами
  Магістр
  +
  +
  242 Туризм
  Туризм
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Туризм
  Магістр
  +
  +
  +
  281 Публічне управління та адміністрування
  Публічне управління та адміністрування
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Публічне адміністрування
  Магістр
  +
  +
  Державна служба
  Магістр
  +
  +
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  Бакалавр
  +
  +
  Міжнародні відносини
  Магістр
  +
  +
  292 Міжнародні економічні відносини
  Міжнародний бізнес
  Бакалавр
  +
  +
  +
  Міжнародний бізнес
  Магістр
  +
  +