• Облік і аудит

  Магістр за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит»

  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» англійською мовою

  Шановні бакалаври!

  Ви маєте змогу продовжити навчання на другому рівні вищої освіти англійською мовою та здобути одну з найбільш затребуваних на світовому ринку праці професій. Кафедрою обліку і бізнес-консалтингу здійснюється підготовка магістрів за освітньою програмою «Облік і аудит» в окремих англомовних групах. Дисципліни викладаються досвідченими викладачами, що мають сертифікати ВЕС Кембриджського університету (Business English Certificate) та підтвердили свою професійну кваліфікацію сертифікатами CAP/CIPA (Certificate of Certified International Professional Accountant Program for international qualification CAP).

  Освітні програми спеціальності 071 «Облік і оподаткування» акредитовано на заліки модулів кваліфікації CIMA (The Chartered Institute of Management Accounting). Слухачі програми мають змогу отримати «Диплом з управлінського обліку» міжнародного рівня склавши лише ОДИН іспит. Отримання акредитації СІМА підтверджує високу якість наповнення освітньо-професійної програми «Облік і аудит», адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі.

  Підготовку фахівців здійснює кафедра обліку і бізнес-консалтингу.

  Дізнайтесь деталі на сайтах:

  www.cimaglobal.com – Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів,  СІМА, Великобританія;

  http://www.kafacco.hneu.edu.ua – кафедра обліку і бізнес-консалтингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.