• V щорічна Міжнародна наукова конференція CED–2020 у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  27 листопада 2020 року у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбулась V Щорічна Міжнародна наукова конференція CED–2020 «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця».  У зв’язку з продовженням карантину, пов’язаного з пандемією короновірусу COVID-19 конференції проходила дистанційно в системі Zoom.

  Тематика конференції включала питання реформ і розвитку в економічній науці, проблеми циклічної динаміки та моделювання економічних процесів та питання освіти та соціального розвитку суспільства.

  Цього року в конференції прийняли участь науковці провідних університетів світу, а саме, Німеччини, Норвегії, Словаччини, Австрії, Болгарії, США, Литви, Китаю, Польщі, Індії, Азербайджану та провідних університетів України з м. Київ, Київської, Луганської, Житомирської, Вінницької, Тернопільської, Сумської, Харківської та інших областей. Загальна кількість учасників конференції становила понад 320 осіб.

  На пленарному засіданні виступили з привітальними словами почесні гості з України, Норвегії, Австрії, Литви, Словаччини та Польщі:

  • В. Пономаренко, д.е.н., професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
  • В. Кремень, Президент Національної академії педагогічних наук України, д.філ.н., професор, Академік НАН України.
  • М. Кизим, Перший заступник міністра освіти і науки України, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України.
  • С. Чернов, Голова Харківської обласної ради, д.н.держ.упр., дійсний член інженерної академії України.
  • Є. Грицьков, Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, к.е.н., доцент.
  • В. Бакіров, д.соціол.н., професор, Ректор ХНУ імені В.Н. Каразіна, Академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
  • Відеозвернення пана Цехетнера, віце-президента з міжнародних відносин, Університет прикладних наук Верхньої Австрії (Австрія).
  • Відеозвернення пані Урбанович, віце-міністра освіти і науки Литви (Литва);
  • Відеозвернення пана Пукала, Проректора у справах студентів, Ярославська державна вища техніко-економічна школа ім. Броніслава Маркевича (Польща)
  • Відеозвернення пана Хамота, професора, ректора університету економіки (Вища школа економіки) (Польща).
  • Відеозвернення пана Цибака, квестора Вищої школи економіки та менеджменту в публічному адмініструванні (Словаччина);
  • Привітання проф. Жана-Урбана Сандала та вручення грамоти ректору ХНЕУ ім. С. Кузнеця Володимиру Пономаренку (Норвегія).

  На програмних виступах доповіді ключових спікерів конференції були присвячені різним питанням, починаючи з необхідності закону спадщини, проблем моделювання нерівності розподілу доходів у процесі розвитку економіки, та закінчуючи питаннями необхідності збереження планети для майбутніх поколінь.

  Робота секцій була ожвавлена дискусіями з питань ведення та перспектив розвитку маркетингової діяльності національних товаровиробників, вибору напрямків та орієнтирів проведення інституційних трансформацій в сучасному суспільстві, вибору механізмів виходу з кризи закриття масового виробництва, розвитку системи освіти, що відповідають викликам відповідних технологічних устроїв, посилення міжнародного співробітництва, полікультурності соціальних та виробничих процесів.

  За результатами роботи конференції розроблена резолюція, в якій запропоновано шляхи та заходи щодо визначення напрямів економічного зростання економіки України за рахунок подолання кризових ситуацій, які виникають під впливом циклічності динаміки економічних процесів.

   * Конференція спрямована на актуалізацію наукової спадщини Семена Кузнеця, Нобелівського лауреата з економіки 1971 року, теоретика економіки розвитку.  Впродовж свого життя С. Кузнець був радником багатьох урядів різних країн, брав активну участь у розробці ефективних моделей їх економічної політики.

  Голова організаційного

  комітету конференції

  ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  д.е.н., проф.                                                       Володимир  ПОНОМАРЕНКО

  Заступник голови організаційного

  комітету конференції

  д.е.н., проф.                                                                          Олена РАЄВНЄВА

   

   

   

  • 30.11.2020