• У ХНЕУ ім. С. Кузнеця проведено первинну акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030206 “Міжнародний бізнес”

    Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №16-л від 09.01.2019 року Про проведення акредитаційної експертизи відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 “Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” з 21.01.2019 по 23.01.2019 у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця проведено первинну акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030206 “Міжнародний бізнес”.

    У складі комісії:

    • Орловська Юлія Валеріївна (голова комісії) – завідувач кафедри міжнародної економіки Державного вищого навчального закладу “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, доктор економічних наук, професор.
    • Молчанова Еллана Юріївна – заступник декана факультету міжнародної економіки і менеджменту Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, кандидат економічних наук, доцент.

    • 24.01.2019