• Презентація результатів проекту ЕРАЗМУС+ C3QA на засіданні НАЗЯВО

  26 червня 2019 року  проект Положення про оцінювання та акредитацію освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти та проект стандартів зовнішнього оцінювання якості освітньо-наукових програм в Україні був представлений на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Ці документи є результатом участі двох українських університетів – Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) та Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С.Кузнеця) –  в проекті ЕРАЗМУС+ C3QA «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» .

  Координатори проекту  професор Анжеліка Герасименко (КНТЕУ) та професор Ірина Золотарьова (ХНЕУ ім. С.Кузнеця)  представили також  зразки регламентів внутрішнього забезпечення якості, концепції внутрішнього забезпечення, положення про розроблення та реалізацію освітньо-наукових програм; представили досвід університетів – виконавців проекту щодо проходження процедури міжнародної акредитації.

  Заступник голови НАЗЯВО – Наталія Стукало запропонувала розмістити інформацію про проект і міжнародну акредитацію освітньо- наукових програм “Економіка” у Київському національному торговельно-економічному університеті та Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця на вебсайті НАЗЯВО як приклад кращих практик акредитації.

  Сайт проекту https://c3-qa.com/

  Координатор – Араік Навоян, проректор, “Французький університет Вірменії”, Вірменія

  Партнери з України:

  Київський національний торговельно-економічний університет; www.knteu.kiev.ua

  Відповідальна особа:

  Анжеліка ГЕРАСИМЕНКО д.е.н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, e-адреса: geranzhel@gmail.com

  Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця; www.hneu.edu.ua

  Відповідальна особа:

  Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, к.е.н., професор кафедри інформаційних систем, радник ректора щодо міжнародних проектів, e-адреса: iryna.zolotaryova@hneu.net

  • 28.06.2019