• Підсумки вченої ради Університету 28.03.2022

  Війна в Україні змінила наше життя та внесла зміни в плани на майбутнє. Ми віримо в перемогу та підлаштовуємся під сьогоднішні реалії. Незважаючи на усі труднощі, пріоритетом для Університету залишається сталість навчання та створення умов для здобуття освіти. 

  Ми розпочали освітній процес, де кожен учасник має змогу обирати свій формат навчання в залежності від безпекової ситуації. Відновили роботу персональних навчальних систем та служби підтримки сайту ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

  На сьогодні гострим залишається питання завершення навчання для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Хочемо запевнити, що усі здобувачі матимуть можливість завершити навчання та отримати диплом. 

  28 березня 2022 року відбулося засідання вченої ради Університету, де розглядалось питання щодо організації освітнього процесу, в тому числі щодо форми атестації випускників 2022 року.

  В питанні зміни форми атестації Університет займає позицію здобувача вищої освіти та буде враховувати усі ризики та наслідки таких змін виходячи з наступних міркувань: 

  ▪️  при зміні дипломної роботи на кваліфікаційний іспит за спеціальністю необхідно додавати нові освітні компоненти (дисципліни, тренінги, тощо) для того, щоб покрити кредити, які були виділені на написання дипломної роботи, та вносити їх до розкладу занять.

  ▪️ додавання нових освітніх компонентів (дисциплін, тренінгів, тощо) призведе до необхідності проведення ще однієї сесії з іспитами та заліками перед проведенням кваліфікаційного іспиту за спеціальністю. 

  ▪️  скасування дипломної роботи може вплинути на процедуру ностріфікації диплому в іншій країні (процедура визнання диплому), тобто диплом може бути не визнаний за кордоном.

  ▪️ проведення кваліфікаційного іспиту за спеціальністю потребує ідентифікації здобувача вищої освіти та має обмеження у часі. Перескладання або додаткової спроби здобувач вищої освіти мати не буде.

  Для написання дипломної роботи університет має необхідну інформаційну та методичну базу, а керівники дипломних робіт максимально допоможуть у її написанні. 

  При цьому вчена рада ухвалила рішення щодо перегляду вимог до дипломної роботи кафедрами: 

  ▪️зменшити обсяг роботи до 30 сторінок основного тексту

  ▪️переглянути терміни подання роботи на розгляд атестаційної комісії, 

  ▪️спростити процедуру захисту. 

  Якщо ваша база практики не працює зараз, і ви не маєте можливості отримати необхідну інформацію для написання диплому, ви можете порадитись з керівником та отримати дані для написання роботи з іншого підприємства або змінити тематику роботи на ту, яка зараз потрібна нашому суспільству, і виконати дипломну роботу на практичних даних, які є у вільному доступі, результати такої роботи будуть мати реальну користь для суспільства. 

  Наприклад: створити програмний продукт для вирішення соціальних, військових або економічних проблем, дослідити вплив війни на усі сфери діяльності в Україні, розробити маркетингові (медіа) стратегії для популяризації української продукції як всередині країни так і за її межами, прогнозувати зміни у економіці або курсі валют, дослідити інші важливі економічні явища тощо.

  Рішення щодо форми атестації за кожною спеціальністю буде відомо вже 04.04.2022 р., про що здобувачі вищої освіти будуть проінформовані через засоби комунікації з кафедрами. У разі зміни форми атестації на кваліфікаційний іспит за спеціальністю буде надана інформація щодо дисциплін, які здобувачі будуть вивчати додатково, та графіку навчального процесу для їх засвоєння. Також будуть доведені до здобувачів нові вимоги до написання дипломних робіт, якщо форма атестації не буде змінена

  Просимо здобувачів вищої освіти постійно підтримувати зв’язок з деканом, його заступниками та випусковою кафедрою  для можливості оформлення у разі необхідності індивідуального графіку навчання або академічної відпустки з правом поновлення.

  Разом ми сильніші! 💪🇺🇦

  • 30.03.2022