• Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика»

    У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 3 квітня 2019 року було підведено підсумки II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика».

    Кошарна Валерія, студентка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», факультету менеджменту і маркетингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, посіла 2 місце (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування Черкашина Т.С.).

    Вітаємо переможця та її наукового керівника!

    Бажаємо їм подальших наукових успіхів і досягнень!

    • 11.04.2019