• Міжнародний Конгрес з Бізнесу та Маркетингу (ICBM-2018)

  29 листопада – 1 грудня 2018 року  в Університеті Малтепе (Стамбул, Турція) пройшов Міжнародний Конгрес з Бізнесу та Маркетингу (ICBM-2018), співорганізатором якого є Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (https://icbm.world ). У складі Почесного комітету працював д.е.н., академік, ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Пономаренко В.С.; у складі Організаційного комітету – к.т.н., доцент Дорохов О.В.; у складі Наукового комітету – д.е.н., професор Малярець Л.М., д.е.н., професор Пилипенко А.А.

  На конгресі були присутні учасники з 39 країн. У роботі конгресу взяла участь делегація ХНЕУ ім. С. Кузнеця, в складі якої були д.е.н., професор Малярець Л.М., д.е.н., професор Лепейко Т.І., д.е.н., професор Назарова Г.М., д.е.н., професор Ястремська О.М. та к.т.н. доцент Дорохов О.В., к.е.н., доцент Дехтяр Н.А.

  На конгресі були представлені такі доповіді вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця: «Управління поведінкою споживачів: основні фактори впливу» (проф. ЛепейкоТ.І.), «Важливість бренду та іміджу підприємства для покращення його діяльності» (проф. Ястремська О.М., доц. Ястремська О.О, доц. Сігаєва Т.В.), «Розвиток персоналу в контексті формування соціальної економіки (проф. Назарова Г.В., доц. Назаров Н.К., аспірант Дем’яненко А.), «Подолання проблем посиленої трудової міграції в контексті нової парадигми міжнародних економічних відносин» (проф. Єрмаченко В.Є., доц. Дегтяр Н.А, магістр М. Пудровська), «Математичні інструменти моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств України» (проф. Малярець Л.М., к.е.н, викладач Жуков А.В.), «Фаззі-моделі в логістиці: підходи та приклади» (доц. Дорохов О.В.)

  На другий та третій день робота конгресу проходила в чотирьох секціях: бізнес і менеджмент, маркетинг, економіка та фінанси, кількісні методи, на яких  розглядалися питання: особливостей індустрії 4.0, логістики, інтернет-маркетингу, споживацької поведінки, івент-маркетингу, екологічного маркетингу, брендингу, організаційної поведінки, корпоративного управління, стратегічного менеджменту, управління людськими ресурсами та якістю, оподаткування, фінансового менеджменту, страхування, міжнародного бізнесу, математичного моделювання бізнесу, оптимізаційного моделювання діяльності, стохастичних моделей та інших кількісних методів, чисельного аналізу при прийнятті  рішень, тощо.

   

   

   

  • 04.12.2018