• Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне регулювання та інституційні зміни»

    30 листопада 2018 року  в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за сприяння кафедри митної справи та оподаткування проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне регулювання та інституційні зміни». У роботі конференції взяли участь провідні українські вчені та представники наукових кіл Білорусії, Польщі, Туреччині, Німеччини та України. Від Університету з вітальним словом до учасників конференції звернувся заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), к.е.н., професор Єрмаченко Володимир Єгорович.

    На пленарному засіданні виступили д.е.н., професор,  заступник директора  НДЦ ІПР НАН України Іванов Юрій Борисович із доповіддю «Податкове стимулювання енергоефективності: зовнішньоекономічний аспект», податковий консультант з Німеччини, доктор філософії Ральф Буссе із доповіддю «Налогообложение трансграничной цифровой деятельности – подход в Євросоюзе» та д.е.н., професор Інститут економіки промисловості НАН України Булєєв Іван Петрович із доповіддю «Податки та інвестиційна активність підприємств».

    У роботі конференції також розглядалися питання впливу оподаткування на соціальні процеси в країні, проблемні аспекти адміністрування податку на прибуток нерезидентів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, митні моделі країн світу в цифрах. Основна увага учасників конференції була зосереджена на оцінці перспектив зовнішньоекономічної діяльності України, переваг та недоліків податкової системи в країні, а також можливостей використання світового досвіду для покращення митно-податкових процедур.

    • 30.11.2018