• Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»

  14 листопада 2019 року у ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», яку було присвячено видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману,  та проведено сумісно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України.

  На пленарному засіданні з вітальним словом виступили члени оргкомітету, заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи),  к.е.н.,  професор Єрмаченко В.Є.

  В рамках роботи конференції працювало 3 секції. Секція 1. Стратегічне управління конкурентоспроможністю та впровадженням інновацій. Керівник секції: д.е.н., професор Ястремська О.М. Секція 2. Управління розвитком діяльності підприємств в умовах міжнародної конкуренції. Керівник секції: к. е. н., доцент Проскурніна Н. В.  Секція 3. Проблеми розвитку національної інноваційної системи та інноваційної діяльності підприємств. Керівник секції: д. е. н., професор Іванов Ю. Б

  З доповідями круглого столу «Наука – освіта – інновації: стратегічні напрями розвитку»  виступили наступні учасники.

  Аналіз інтегрованості України у світову торгівлю Кизим Микола Олександрович, д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Крамарев Геннадій Віталійович, к. е. н., здобувач Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

  Стратегічні аспекти розвитку вітчизняної вищої освіти Іванов Юрій Борисович, д. е. н., професор, заступник директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України з наукової роботи

  Цифрова економіка та трансформація інструментарію забезпечення глобальної конкурентоспроможності Липов Володимир Валентинович, д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

  Іннноваційне перетворення бізнес-моделей в умовах нової промислової революції Матюшенко Ігор Юрійович, д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна)

  Ідентифікація проблем наукового розвитку в україні  Решетняк Олена Іванівна, к. е. н, доцент, докторант Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

  Визначення недоторгованих ринків за результатами оцінки дії угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою Серпухов Максим Юрійович, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

  Особливості стратегічного управління якістю функціонування підприємств Строкович Ганна Віталіївна, д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, логістики та економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, e-mail: annastrokovych@gmail.com Timur Umans, Senior Associate Professor in Accounting and Management Control, Jonkoping International Business School, Jonkoping University

  Застосування трикомпонентної моделі процесу управління “дія-акт-дія*” в інноваційній діяльності Хименко Олег Андрійович, начальник головного управління науково-технічного розвитку директорату науки, Міністерство освіти і науки України

  Формування цін на аграрних ринках з урахуванням фактора очікувань Шиян Дмитро Вікторович, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

  Питання, що активно обговорювались, охоплювали широке коло прикладних соціально-економічних та правових проблем конкурентоспроможності та перспектив розвитку України.

  Детальний фотозвіт за посиланням  https://photos.app.goo.gl/a3BKmArSERMDK2Cz6 .

  • 15.11.2019