• Дуальна форма освіта – нова парадигма підвищення якості підготовки фахівців в українських закладах вищої освіти.

  27 листопада 2018 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбувся круглий стіл на тему: «Дуальна форма освіта – нова якість підготовки фахівців в Україні».
  Відкрив круглий стіл Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАПН України Володимир Степанович Пономаренко.
  У панельній дискусії прийняли участь:
  Ковтунець В. В., Автор концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти; кандидат фізико-математичних наук,
  Бакіров В. С., Ректор ХНУ ім. В.Н. Каразіна доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки
  Афанасьєв М. В., проректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця, кандидат економічних наук, професор;
  Кизим М. О., Директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України;
  Іванов Ю. Б., заступник директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, доктор економічних наук, професор;
  Набока Е. Є., виконавчий директор Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області.
  Представники провідних підприємств Харківського регіону: Черкаський О.Ю. – перший заступник генерального директора ПАТ «ТУРБОАТОМ»; Кривенко О.О. – начальник планово-економічного відділу ПАТ «ПІВДЕНКАБЕЛЬ»; Семенов А.В. – ТОВ «Валлетта»; Іщенко Н. – начальник відділу трудових відносин «NOWY STYL GROUP»; Вдовенко В. – фахівець з найму та адаптації персоналу «NOWY STYL GROUP»; Крайня І. – менеджер з персоналу ТОВ «Сільпо-Фуд»; Коломоєць О. – HR-директор «Ашан». Представники банківського сектору: Попов І.О. – керівник напряму трудових ресурсів АТ «ПРИВАТБАНК». Представники ІТ-компаній: Кустов О. – директор Tаpmedia; Онацька К. – HR Marketing Specialist SoftServe; Ільєнко І. – HR-директор ЕКСІ; Арутунян А. – Head of Sigma Software Universiti.
  В рамках роботи круглого столу було презентовано Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.
  В Концепції дуальної форми освіти зазначено, що основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – це усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
  Позитивними показниками дуальної освіти є:
  організація співпраці підприємств, бізнесу, соціальних партнерів;
  розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості професійної освіти;
  залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (наставники, викладачі);
  здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
  врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.
  «Саме тому необхідно сприяти подальшому розвитку експорту елементів дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів та прискорити запровадження її елементів у систему професійної (професійно-технічної) освіти України» – було зазначено В. Ковтунцем у своїй доповіді.
  Впровадження дуальної форми освіти дозволяє студентам поєднувати навчання на стаціонарі та проходити практику (працювати) на підприємствах, здобуваючи практичний досвід роботи і на практиці освоювати отримані звання (за різними узгодженими з компаніями моделями підготовки).
  За підсумками роботи круглого столу було підписано договори про співпрацю між ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ПАТ «ТУРБОАТОМ» та ПАТ «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» в рамках реалізації концепції дуальної освіти.

  • 28.11.2018