• До уваги студентів та закладів вищої освіти!

  До уваги студентів та закладів вищої освіти!

  З метою формування поколінь молодих науковців та практиків, сприяння реалізації їх здібностей, потенціалу та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 р. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей за напрямом “Управління персоналом і економіка праці” (голова галузевої конкурсної комісії) – заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), к.е.н., професор Єрмаченко В.Є.

  Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ЗВО) для участі у ІІ турі Конкурсу – до 15.02.2021 р. (Дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

  Конкурс проводиться у два етапи:

  перший етап ІІ туру – 16 березня 2020 року – заочний (рецензування наукових робіт);

  другий етап ІІ туру – 09 квітня 2020 року – очно-заочний у формі науково-практичної конференції (формат проведення буде скореговано відповідно до епідеміологічних умов в Україні).

  Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням “Про проведення всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей”, яке затверджене МОН України від 18 квітня 2017 р. № 605.

  З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом із паперовим варіантом роботи надсилати електорнну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word; назва документу повинна співпадати з шифром роботи в електронному форматі).

  Відомості про автора (авторів) та наукового керівника не надсилаються в електронному форматі. Лише в паперовому з печаткою ЗВО.

  Автори кращих наукових робіт будуть запрошені для участі в підсумковій науково-практичній онлайн-конференції, яка відбудеться 16 квітня 2021 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведення ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

  Запрошення для участі в онлайн-конференції будуть розіслані після 16 березня 2021 року, у випадку проведення онлайн конференції, 08 квітня, напередодні конференції, 08 квітня, напередодні конференції, учасникам буде розіслано посилання на Zoom конференцію та пароль доступу.

  Наукові роботи надсилаються за адресою: 61166, Харків, проспект Науки 9а, Харківський національний економічний університете імені Семена Кузнеця, кафедра економіка соціальних наук, з приміткою “Всеукраїнський конкурс “Управління персоналом і економіка праці”.

  Контактна інформація: відповідальний секретар – е.е.н., доцент кафедри Економіки та соціальних наук Степанова Ека Рамінівна +38(067)1266592

   

   

  • 11.01.2021