• Навчання іноземних студентів

  Одним з напрямів міжнародної діяльності університету є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, фінансів, менеджменту, туризму, комп’ютерних наук для іноземних країн.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця має великий досвід підготовки іноземних громадян, здійснюючи цю діяльність з 1949 року.

  Наші випускники є дуже затребуваними фахівцями у більш ніж 100 країнах світу, вони займають високі посади в державному управлінні і міжнародних компаніях.

  Станом на 01.01.2019 року в університеті навчається 975 іноземних громадян з 41 країни світу.

  Навчання іноземних громадян здійснюється російською, українською та англійською мовами. З 2019 навчального року планується організація 2 навчальних програм французською мовою.

  Організація навчання іноземців і осіб без громадянства покладена на факультет підготовки іноземних громадян

  Факультет пiдготовки iноземних громадян