• Наукові проекти

  ПЕРЕЛІК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ,

  ЯКІ ВИКОНУЄ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

  ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ.

  • № № 54/2018-2020 «Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення». Керівник  д.е.н., професор Колодізєв О.М.
  • № 53/2016-2018  «Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління». Керівник  д.е.н., професор Пономаренко В.С. (відповідальний виконавець д.е.н., професор  Пушкар О.І.)
  • № 40/2017-2018 «Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі». Керівник к.е.н., доцент Полякова Г.А.
  • № 41/2017-2018 «Розробка методичного та модельно-інформаційного забезпечення інституційної автономії ВНЗ». Керівник  д.е.н., професор Раєвнєва О.В.
  • № 44/2017-2019 «Розвиток механізму активізації експортної діяльності підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів». Керівник  к.е.н., доцент Серпухов М.Ю.

   

  ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА СПЕЦФОНДОМ 2018 рік

  Назва теми Номер договору Сума Керівник
  1 Оцінка та прогнозування ефективності діяльності ПСП “Пісківське” № 474-56 від 29.12.2017 10,0 Шиян Д.В.
  2 Практична апробація методики розрахунку плати за тимчасове користування окремими  елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова, для розміщення відкритих літніх майданчиків, елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних форм і тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для ведення підприємницької та іншої діяльності № 15-56 від 12.01.2018 10,0 Внукова Н.М.
  3 Розробка моделей просування продукту на основі мобільних технологій № 35-1-56 від 23.01.2018 10,0 Коц Г. П.
  4 Організаційно-економічний механізм забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств № 170-56 від 05.04.2018 10,0 Шталь Т. В.
  5 Розробка комплексу моделей управління в умовах цифрової економіки № 195-56 від 02.05.2018 16,0 Клебанова Т. С.
  6 Удосконалення діяльності туристичного підприємства на основі використання 3-D технологій при розвитку event-туристичної діяльності № 201-56 від 04.05.2018 5,0 Наумік-Гладка К. Г.
  7 Обліково-аналітичне забезпечення розвитку людських ресурсів організації № 230-56 від 13.06.2018 5,0 Сатушева К. В.
  8 Формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства № 256-56 від 26.06.2018 10,0 Журавльова І.В.
  9 Дослідження раціональності складів корундовуглецевих вогнетривів та порівняння з імпортними аналогами № 430-56-4/137-18 від 24.09.2018 12,0 Логвінков С.М.