• Наукові дослідження з галузі економіка у 2021 році

  1. Розвиток глобального ринку туристичних послуг в умовах цифрової економіки науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму Сущенко О. А. (№ держреєстрації 0121U107774).
  2. Удосконалення математичних інструментів розв’язання реальних задач в економіці і техніці науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри вищої математики й економіко-математичних методів Малярець Л. М. (№ держреєстрації 0120U100438).
  3. Стратегія розвитку ринку фінансових послуг в умовах інтеграції FinTech та децентралізованої економіки науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та управління фінансовими послугами Колодізєв О.М. (№ держреєстрації 0121U107868).
  4. Проблеми адаптації соціо-еколого-економічної системи України до інтеграції в світове господарство  науковий керівник д.е.н., доцент, завідувач  кафедри економічної теорії та економічної політики Мащенко М. А. (№ держреєстрації 0120U100923).
  5. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту науковий керівник к.е.н., доцент кафедри обліку і бізнес консалтингу Єремейчук Р. А. (№ держреєстрації 0118U007189).
  6. Міжнародний бізнес в глобальному просторі науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного економічних відносин Отенко І. П. (№ держреєстрації 0121U107857).
  7. Теоретико-методологічні засади та практичні аспекти управління бізнесом науковий керівник к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Панчук А. С. (№ держреєстрації 0121U107748).
  8. Теоретико-методологічні аспекти управління розвитком об’єднаних територіальних громад науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Гавкалова Н. Л. (№ держреєстрації 0121U100651).
  9. Науково-методичний інструментарій менеджменту організацій в умовах глобалізації та інформатизації середовища д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Лепейко Т.І. (№ держреєстрації 0121U100721).
  10. Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу в сучасних умовах науковий керівник д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Гриневич Л. В. (№ держреєстрації 0121U107469).
  11. Архітектоніка новітньої фінансової системи в умовах діджиталізації науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Журавльова І. В. (№ держреєстрації 0120U100922).
  12. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств науковий керівник д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту Шталь Т. В. (№ Держреєстрації 0120U100524).
  13. Проблеми та перспективи людського розвитку в умовах соціальної нестабільності науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри еко­номіки та соціальних наук Назарова Г. В. (№ держреєстрації 0121U100638).
  14. Управління ефективною життєдіяльністю суб’єктів господарювання науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики та інновацій Ястремська О. М. (№ держреєстрації 0121U100731).
  15. Митна політики держави: інструменти та форми реалізації науковий керівник д.е.н., доцент, завідувач кафедри митної справи та оподаткування Тищенко В. Ф. (№ держреєстрації 0121U107867).
  16. Фінансово-економічні та соціальні аспекти розвитку готельної справи як виду підприємницької діяльності науковий керівник д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і готельно-ресторанного бізнесу Салун М. М. (№ держреєстрації 0121U107869).
  17. Наукова робота молодих вчених «Формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення» науковий керівник к.е.н., доцент кафедри банківської справи та фінансових послуг Ачкасова С.А. (№ держреєстрації № 0120U101508)

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Напрями наукових досліджень»