• Наукові дослідження з галузі економіка

  1. Комплексна оцінка результатів діяльності підприємств: теорія, методологія, практика, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Шиян Д. В.
  2. Математичні методи в моделюванні соціально-економічних систем, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри вищої математики й економіко-математичних методів Малярець Л.М.
  3. Трансформація фінансової архітектоніки в інформаційній економіці, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ЖуравльоваІ.В.
  4. Розвиток економічної конкуренції на ринках фінансових послуг, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами ВнуковаН. М.
  5. Стратегія розвитку банківської системи України в умовах інтеграції FinTech та децентралізованої економіки, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Колодізєв О.М.
  6. Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Колодізєв О.М.
  7. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту, науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу Єремейчук Р. А.
  8. Теорія та практика сучасних маркетингових досліджень, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу Орлов П.А.
  9. Інституціональне забезпечення розвитку міжнародної економічної діяльності підприємств України в умовах євроінтеграції, науковий керівник – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Шталь Т. В.
  10. Розвиток механізму активізації експортної діяльності підприємств в умовах торгівельних війн та інтеграційних процесів,науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Серпухов М.Ю.
  11. Сучасні проблеми менеджменту суб’єктів господарювання, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики та економіки Ястремська О. М.
  12. Концептуальні засади та моделі управління сучасним бізнесом, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Лепейко Т.І.
  13. Новітні тренди соціальної політики в контексті людського розвитку, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та соціальних наук Назарова Г.В.
  14. Вдосконалення митного регламентування експортно-імпортної діяльності територіальних органів ДФС, науковий керівник – д.е.н., завідувач кафедри митної справи та оподаткування Тищенко В. Ф.
  15. Становлення та розвиток глобального ринку туристичних послуг, науковий керівник д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму Сущенко О. А.
  16. Теоретико-методологічні аспекти публічного управління та адміністрування, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Гавкалова Н.Л.

  Повернутися до інших підрозділів розділу «Напрями наукових досліджень»