• Наукові дослідження в галузі соціальних та гуманітарних наук

    1. Функціональні аспекти сучасної соціально-економічної та науково-технічної термінології і проблеми викладання мовних дисциплін, науковий керівник – к.філол.н., доцент, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Черемська О. С.
    2. Актуальні питання соціальної історії України ХІХ–ХХ ст., науковий керівник – к. іст. наук, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Баличева Л. В.
    3. Філософсько-антропологічні та соціокультурні детермінанти світу політичного, науковий керівник – д.філ.н., професор, завідувач кафедри філософії та політології КузьО. М.
    4. Аналіз і вдосконалення сучасних та перспективних технологічних, ергономічних, екологічних та природоохоронних питань, науковий керівник – к.г.н, доцент, завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності, Буц Ю. В.

    Повернутися до інших підрозділів розділу «Напрями наукових досліджень»