• Наукові дослідження в галузі освіта та педагогіка

    1. Теоретичні та методичні основи створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління, науковий керівник – д.е.н., професор професор Пономаренко В.С. 
    2. Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі, науковий керівник – к.е.н., доцент Полякова Г.А.
    3. Розробка методичного та модельно-інформаційного забезпечення інституційної автономії ВНЗ, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування Раєвнєва О.В.

    Повернутися до інших підрозділів розділу «Напрями наукових досліджень»