• Наукові дослідження в галузі інформаційних та комунікаційних технологій

    1. Сучасні методи та засоби аналізу та розвитку інформаційних систем, науковий керівник – д.е.н., професор кафедри інформаційних систем Пономаренко В.С.
    2. Методи і моделі прийняття рішень в системах управління організаційно-технічними об’єктами, науковий керівник – д.тех.н., професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Удовенко С. Г.
    3. Системи електронного навчання на основі інноваційних педагогічних технологій, науковий керівник – д.е.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та технологій Пушкар О. І.
    4. Методологічні засади забезпечення безпеки інформаційних ресурсів, науковий керівник – д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Євсеєв С. П.

    Повернутися до інших підрозділів розділу «Напрями наукових досліджень»