• МЕЙДЖОР 2022-2023 Магістр

  МЕЙДЖОР

  2022-2023 навчальний рік

  Назва дисципліни Кафедра, що викладає Мова викладання Спеціальність ОПП
  1 Методика викладання у системі вищої освіти ПІФП Англійська 011 Освітні, педагогічні науки 011.020 Педагогіка та адміністрування освіти
  2 Іноземна мова: ділове спілкування ПІФП Українська
  3 Педагогічна та соціальна психологія ПІФП Українська
  4 Тренінгові педагогічні студії ПІФП Українська
  5 Педагогіка успіху ПІФП Українська
  6 Управіння якістю освіти ПІФП Українська
  7 Ораторське мистецтво та спічрайтинг МВПНПФ Українська 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 028.010 Подієвий менеджмент
  8 Командоутворення МБ Українська
  9 Ризики в івент-менеджменті МБ Українська
  10 Менеджмент персоналу та організаційна поведінка МБ Українська
  11 Культурна політика МВПНПФ Українська
  12 Управління бізнес-фінансами МБ Українська
  13 Нейромережне моделювання ЕКСА Українська 051 Економіка 051.020 Економічна кібернетика
  14 Методи та моделі управління конкурентоспроможністю підприємств ЕКСА Українська
  15 Методи та моделі управління ризиками ЕКСА Українська
  16 Сучасні технології програмування ЕКСА Українська
  17 Теорія ігор в управлінні складними системами ЕКСА Українська
  18 Web-технології ЕКСА Українська
  19 Інструменти міжнародної аналітики у зовнішньоекономічній діяльності підприємств СЕП Українська 051.100Бізнес-статистика і аналітика
  20 Бізнес-інтелендженс КІТ Українська
  21 Візуальна аналітика та візуалізація даних СЕП Українська
  22 Методи сучасної бізнес-аналітики СЕП Українська
  23 Спеціальні мови програмування для бізнес-аналітиків КІТ Українська
  24 Цифрова бізнес аналітика: Power BI СЕП Українська
  25 Методологія та технологія наукових досліджень в економіці СЕіП Англійська, Українська 051.130 Міжнародна економіка
  26 Дью Ділідженс МЕМ Українська
  27 Цифрова економіка та технологічні тренди МЕМ Англійська, Українська
  28 Цифрова трансформація світових корпорацій МЕМ Українська
  29 Методи та програмні засоби аналізу BigData СЕіП Українська
  30 Організаційна поведінка МЕМ Українська
  31 Антикризова діяльність підприємства ЕПОБ Українська 051.200 Економіка бізнесу
  32 Корпоративні фінанси ЕПОБ Українська
  33 Регулятивні проекти бізнес оточення ДУПАЕП Українська
  34 Управління конкурентоспроможністю підприємства ЕПОБ Українська
  35 Креативна економіка СЕ Українська
  36 Психологія бізнесу СЕ Українська
  37 Основи інфотейтменту УСК Українська 061 Журналістика 061.020 Медіа-комунікації
  38 Журналістські розслідування УСК Українська
  39 Медіакультура УСК Українська
  40 Блогінг УСК Українська
  41 Бізнес-риторика УСК Українська
  42 Міжкультурна комунікація УСК Українська
  43 Обліковий консалтинг в зовнішньоекономічній діяльності ОБК Українська 071 Облік і оподаткування 071.010 Облік і аудит
  44 Економічний консалтинг в управлінні вартістю підприємства ОБК Українська
  45 Аудит державних фінансів ОБК Українська
  46 Судово-економічна експертиза ОБК Українська
  47 Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм господарювання ОБК Українська
  48 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного консалтингу ОБК Українська
  49 Податкове адміністрування та контроль МС Українська 071.020 Оподаткування
  50 Оподаткування ЗЕД МС Українська
  51 Податкове планування та мінімізація податкових ризиків МС Українська
  52 Податкова політика МС Українська
  53 Податкове регулювання МС Українська
  54 Оподаткування IT-сектору та малого бізнесу МС Українська
  55 Моніторинг фінансового стану підприємства за МСФЗ Ф українська 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 072.080 Фінанси і кредит
  56 Аналіз та оптимізація бізнес-процесів в фінансовій сфері (АНГЛ.МОВОЮ) Ф англійська
  57 Управління проектами в фінансовій сфері. Ф українська
  58 Проектне фінансування БСіФП українська
  59 Банківське регулювання та нагляд БСіФП англійська
  60 Управління банківськими ризиками БСіФП українська
  61 Митно-тарифне адміністрування та контроль МСФП Українська 072.100 Митний контроль
  62 Митні режими МСФП Українська
  63 Експертиза товарів в митній справі МСФП Українська
  64 Адміністрування митних та податкових платежів МСФП Українська
  65 Трансфертне ціноутворення МСФП Українська
  66 Оподаткування ЗЕД МСФП Українська
  67 Маркетинговий менеджмент МЛІ Англійська, Українська 073 Менеджмент 073.000 Менеджмент
  68 Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства МЛІ Англійська, Українська
  69 Управління потенціалом підприємства МЛІ Англійська, Українська
  70 Управління інноваційними проєктами МЛІ Англійська, Українська
  71 Маркетинг інновацій МЛІ Англійська, Українська
  72 Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами МЛІ Англійська, Українська
  73 Фінансові потоки в логістичних системах МЛІ Англійська, Українська
  74 Інноваційне управління ланцюгами поставок МЛІ Англійська, Українська
  75 Логістичний менеджмент і адміністрування МЛІ Англійська, Українська
  76 Управління бізнес-процесами МБ Англійська, Українська 073.040 Бізнес-адміністрування
  77 Управління маркетингом і збутом МБ Англійська, Українська
  78 Управління проектами МБ Англійська, Українська
  79 Стратегічний менеджмент та методи прийняття рішень МБ Англійська, Українська
  80 Бізнес-стартапи та технології фандрайзингу МБ Англійська, Українська
  81 Бізнес-етика та ділові комунікації МБ Англійська, Українська
  82 Безпека банківських установ МЕВ Українська 073.070 Управління фінансово-економічною безпекою
  83 Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні МЕВ Українська
  84 Кадрова безпека МЕВ Українська
  85 Міжнародна безпека МЕВ Українська
  86 Психологія переживань МЕВ Українська
  87 Регіональна та національна безпека МЕВ Українська
  88 Управління якістю освіти ПІФП Англійська 073.090 Управління навчальним закладом
  89 Педагогічний консалтинг ПІФП Українська
  90 Іноземна мова: ділове спілкування ПІФП Українська
  91 Педагогіка успіху ПІФП Українська
  92 Тренінгові педагогічні студії ПІФП Українська
  93 Управління розвитком ПІФП Українська
  94 Сучасні методи бізнес аналітики СЕП Українська 073.110 Міжнародний ІТ-менеджмент
  95 Візуалізація даних та візуальна аналітика (ENG) СЕП Англійська, Українська
  96 Розширене адміністрування серверних сервісів КІТ Українська
  97 Бізнес інтелендженс КІТ Українська
  98 Управління бізнес процесами МБ Українська
  99 Управління проектами за допомогою Agile та Scrum ПТ Українська
  100 Рекламний менеджмент М українська 075 Маркетинг 075.010 Маркетинг
  101 Пошукова оптимізація М українська
  102 Маркетинговий менеджмент М українська
  103 Бренд-менеджмент М українська
  104 Економічна нормативна база компанії М українська
  105 Психологія споживачів в маркетингу М українська
  106 Управління підприємницькими проєктами за допомогою Agile та Scrum ПТ Українська 076 Підприємництво та торгівля 076.050 Підприємництво та торгівля
  107 Комерціалізація інтелектуальної власності ПТ Українська
  108 Менеджмент малого бізнесу ПТ Українська
  109 Проєктний менеджмент для підприємців ПТ Українська
  110 Підприємницький консалтинг ПТ Українська
  111 Мотиваційний менеджмент в підприємницькій діяльності ПТ Українська
  112 Транспортне право ПРЕ українська 081 Право 081.020 Право
  113 Конкурентне право ПРЕ українська
  114 Правове регулювання торгівельної діяльності ПРЕ українська
  115 Міжнародний комерційний арбітраж ПРЕ українська
  116 Адвокатура україни ПРЕ українська
  117 Господарські договори ПРЕ українська
  118 Комп’ютерне моделювання та оптимізація бізнес-процесів ІС Українська 122 Комп’ютерні науки 122.010 Комп’ютерні науки
  119 Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні ІС Українська
  120 Економічне обгрунтування іт-проєктів ІС Українська
  121 Дані та прийняття  рішень СЕП Українська
  122 Статистичне мислення для науки про дані СЕП Українська
  123 Основи аналізу даних СЕП Українська
  124 Дослідження стеганографічних методів захисту даних КІТ Українська 125 Кібербезпека та захист інформації 125.010 Кібербезпека
  125 Програмні методи організації захищеного каналу зв’язку КІТ Українська
  126 Сучасні методи захисту мультимедіа даних КІТ Українська
  127 Кібербезпека та DevSecOps КІТ Українська
  128 Інструменти підвищення ефективності процесів безпечної розробки ПЗ КІТ Українська
  129 Інструменти управління процесом безпечної розробки ПЗ КІТ Українська
  130 Комп’ютерні інформаційні системи в організації роботи іт-підприємств ІС Українська 126 Інформаційні системи та технології 126.010 Інформаційні системи та технології
  131 Аналітика великих даних ІС Українська
  132 Управління архітектурою підприємства ІС Українська
  133 Управління іт-проєктами ІС Українська
  134 Іт-інфраструктура
  135 Інновації та підприємництво в іт ІС Українська
  136 Оптимізація роботи програмних додатків ІС Українська
  137 Комп’ютерні інформаційні системи в організації роботи іт-підприємств ІС Українська 126.018 Інформаційні системи та технології (Lion)
  138 Аналітика великих даних ІС Українська
  139 Управління архітектурою підприємства ІС Українська
  140 Статистичне моделювання та прогнозування СЕП Українська
  141 Іт-інфраструктура ІС Українська
  142 Сучасні технології програмування ІС Українська
  143 Оптимізація роботи програмних додатків ІС Українська
  144 Теорія та практика експерименту КСІТ Українська 186 Видавництво та поліграфія 186.010 Технології електронних мультимедійних видань
  145 Людсько-орієнтоване проектування мультимедійних систем КСІТ Українська
  146 WEB додатки для мобільних пристроїв КСІТ Українська
  147 Основи наукових досліджень КСІТ Українська
  148 Тренди та методи розробки мультимедіа продуктів для економіки вражень КСІТ Українська
  149 Мультимедійні додатки для мобільних пристроїв КСІТ Українська
  150 Економічна психологія СЕ Українська 232 Соціальне забезпечення 232.020 Управління соціальними проектами
  151 Кадрова безпека СЕ Українська
  152 Соціальна відповідальність СЕ Українська
  153 Управління конфліктами СЕ Українська
  154 Соціальні комунікації СЕ Українська
  155 Етика та культура ділового спілкування СЕ Українська
  156 Міжнародні готельно-ресторанні мережі ГРБ українська 241 Готельно-ресторанна справа 241.010 Готельно-ресторанний бізнес
  157 Управління персоналом та конфліктологія ГРБ українська
  158 Інноваційні технології подієвих заходів ГРБ українська
  159 Економічна ефективність сервісної та інноваційної діяльності у готельно-ресторанному бізнесі ГРБ українська
  160 Сучасні комунікації та дипломатичний протокол ГРБ українська
  161 Етичні виміри та соціальна відповідальність у мультикультурному просторі ГРБ українська
  162 Управління репутаційними ризиками у туризмі Т Українська 242 Туризм і рекреація 242.010 Туризм
  163 Управління послугами люкс-сегменту Т Українська
  164 Управління національним туристичним брендом Т Українська
  165 Організація соціального туризму Т Українська
  166 Управління великими даними в туризмі Т Українська
  167 Інтелектуальна власність у туристичній діяльності Т Українська
  168 Технології публічного адміністрування ДУПАРЕ Англійська, Українська 281 Публічне управління та адміністрування 281.010 Публічне адміністрування
  169 Соціальний розвиток ДУПАРЕ Англійська, Українська
  170 Менеджмент знань ДУПАРЕ Англійська, Українська
  171 Методологія управління проектами в публічному адмініструванні ДУПАРЕ Англійська, Українська
  172 Теорія та методологія публічного управління та адміністрування ДУПАРЕ Англійська, Українська
  173 Управління людськими ресурсами в публічному адмініструванні ДУПАРЕ Англійська, Українська
  174 Світові аналітичні та експертні центри дослідження міжнародних відносин МВПНПФ Українська 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 291.010 Міжнародні відносини
  175 Міжнародний політичний розвиток і взаємодія політичних систем країн світу МВПНПФ Українська
  176 Глобальний капіталізм і геоекономіка МЕВ Українська
  177 Глобалістика та ризикологія МВПНПФ Українська
  178 Військово-політична безпека держави МВПНПФ Українська
  179 Міжнародні фінанси та ринки капіталу МЕВ Українська
  180 Міжнародні стандарти ведення бізнесу МЕВ Англійська, Українська 292 Міжнародні економічні відносини 292.010 Міжнародний бізнес
  181 Культура комунікації МЕВ Англійська, Українська
  182 Методологія та організація наукових досліджень МЕВ Англійська, Українська
  183 Міжкультурна комунікація МЕВ Англійська, Українська
  184 Психологія переживань МЕВ Англійська, Українська
  185 Інформаційне-аналітичне забезпечення прийняття рішень МЕВ Англійська, Українська