• Magna Charta Consorcium

         

    У 2004 р. ХНЕУ, підписавши Болонську Хартію Вольностей Університетів, приєднався до спілки провідних європейських вищих навчальних закладів. Також ХНЕУ залучено до участі в реалізації проекту ALMA LAUREUA, який передбачає створення інформаційного банку даних випускників європейських університетів. На даний момент розроблена база даних ідентична до італійської.