• МАГ-МАЙНОР 2015-2016

  ПЕРЕЛІК МАГ-МАЙНОР НА 2015 / 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
  І СЕМЕСТР
  ІІ СЕМЕСТР
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: іноземних мов та перекладу
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: французька, німецька, іспанська, англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
  ВИКЛАДАЧ: д.пед.н., проф. Колбіна Т.В., к.філ.н, доц. Сальтевська М.Ю., к.пед.н., доц. Хоменко В.В.
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: іноземних мов та перекладу
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: французька, німецька, іспанська, англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
  ВИКЛАДАЧ: д.пед.н., проф. Колбіна Т.В., к.філ.н, доц. Сальтевська М.Ю., к.пед.н., доц. Хоменко В.В.
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: іноземних мов та перекладу
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, французька, німецька
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
  ВИКЛАДАЧ: д.пед.н., проф. Колбіна Т.В., к.пед.н., доц. Савицька Л.В., к.філ.н., доц. Кобринець О.С.
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: іноземних мов та перекладу
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, французька, німецька
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: практичні
  ВИКЛАДАЧ: д.пед.н., проф. Колбіна Т.В., к.пед.н., доц. Савицька Л.В., к.філ.н., доц. Кобринець О.С.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: іноземних мов
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, німецька, французька
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
  ВИКЛАДАЧ: д.пед.н., професор Борова Т.А.,
  к.філолог., доц. Просяник О.П., ст.викл. Нікітова Є.О.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: іноземних мов
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: англійська, німецька, французька
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
  ВИКЛАДАЧ: д.пед.н., професор Борова Т.А.,
  к.філолог., доц. Просяник О.П., ст.викл. Нікітова Є.О.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм (окрім спеціальності «Оподаткування»)
  КАФЕДРА: оподаткування
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Котляров Є.І., к.е.н., доцент Найденко О.Є., к.е.н., ст. викладач Віннікова О.С., к.е.н., доцент Єніна-Березовська А.О.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: банківської справи
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Ус Ю.В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм (окрім спеціальності «Оподаткування»)
  КАФЕДРА: оподаткування
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Найденко О.Є. 
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: управління персоналом та економіки праці
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари, практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Мішина С.В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм (окрім спеціальності «Оподаткування»)
  КАФЕДРА: оподаткування
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., ст. викладач Антоненко С.В.    
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: управління фінансовими послугами
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Корват О. В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: економічної кібернетики
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари / лабораторні заняття
  ВИКЛАДАЧ: к.т.н. проф. Мілов О.В.
  НАБІР НЕ ЗДІЙСНЕНО
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: статистики та економічного прогнозування
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції-візуалізація, лекції-дискусії,лабораторні заняття,семінари,ситуаційні завдання
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор  Раєвнєва О.В., к.е.н., доцент Гриневич Л.В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: економічної кібернетики
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська/російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні заняття
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Яценко Р.М.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: статистики та економічного прогнозування
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекція-дискусія, лекція-візуалізація / семінари /лабораторно-кейсові заняття
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор  Раєвнєва О.В., к.е.н., доцент Аксьонова І.В., к.е.н., викладач Свидло Г. І.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: економіки, організації та планування діяльності підприємства
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., проф. Ястремська О.М., к.е.н., викл. Струпинська Н. В.
  СТАТУС: рекомендовано для студентів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
  КАФЕДРА: інформаційних систем
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції/лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н, доцент Ушакова І.О.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: інформаційних систем
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Беседовський О.М.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: соціології та психології управління
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари / практичні заняття, тренінгові заняття
  ВИКЛАДАЧ: к. пед. н., доцент Полякова Г. А.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: менеджменту
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні,, семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., професор. Великий Ю.М.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм (окрім напряму «Видавнича справа»)
  КАФЕДРА:  комп’ютерних систем та технологій
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.т.н., професор Климнюк В.Є., к.е.н., доц. Гіковатий В.М.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор  Шталь Т.В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: комп’ютерних систем та технологій
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська / російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.т.н., доцент Молчанов В.П.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор Піддубна Л.І.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: комп’ютерних систем та технологій
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська / російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні заняття
  ВИКЛАДАЧ: к.ф.-м.н., доцент Сисоєва Ю. А.
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: економіки підприємства та менеджменту
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Ушкальов В.В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: менеджменту
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Пасько М.І.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: управління фінансовими послугами
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Медведєва І. Б.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: управління соціальними комунікаціями
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська / російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Зима О. Г.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: бухгалтерського обліку
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні / семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Ю.С. Часовнікова, к.е.н., проф. Ю.Д. Маляревський
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: соціології та психології управління
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні / семінари / тренінги, ділові і рольові ігри
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., проф. Дороніна М.С.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: управління соціальними комунікаціями
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська / російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.соц.н., доцент Бєлікова Ю.В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: правового регулювання економіки
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.ю.н., професор Сергієнко В.В.,
  к.ю.н, доцент кафедри Сущ О.П.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: менеджменту та бізнесу
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, російська, англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Котлик А. В.,
  к.е.н. ст. викладач Гаврильченко О.В.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: правового регулювання економіки
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.ю.н., ст.викладач Силенко Н.М.
  НАБІР НЕ ЗДІЙСНЕНО
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: вищої математики та економіко-математичних методів
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор Малярець Л.М.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм крім «Обліку в управлінні суб’єктами господарювання»
  КАФЕДРА: бухгалтерського обліку
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції/практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., професор П.С. Тютюнник, к.е.н., доцент. Н.С. Пасенко
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: філософії та політології
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська / російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: д.філос.н., проф. Кузь О. М., д.філос.н., проф. Чешко В. Ф., к.філос.н., доцент Потоцька Ю. І.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: державного управління, публічного адміністрування
  та регіональної  економіки
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська),англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  лекції / практичні,, семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Власенко Т.А.
  НАБІР НЕ ЗДІЙСНЕНО
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: філософії та політології
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська / російська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції / семінари
  ВИКЛАДАЧ: д.філос.н., проф. Кузь О. М.,  д.філос.н., проф. Чешко В. Ф.,
  к. філос. н. Стрижко В.О.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: економіки, організації та планування діяльності підприємства
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  лекції / семінари/ практичні / лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доц. Верещагіна Г.В., к.е.н., доц. Сігаєва Т.Є.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм крім «Обліку в управлінні суб’єктами господарювання»
  КАФЕДРА: бухгалтерського обліку
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лабораторні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., професор П.С. Тютюнник,  к.е.н., доцент. Н.С. Пасенко
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: державного управління, публічного адміністрування
  та регіональної  економіки
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська),англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  лекції / практичні, семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Власенко Т.А.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: державного управління, публічного адміністрування та регіональної  економіки
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська),англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  лекції / практичні, семінари
  ВИКЛАДАЧ: д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.
  ДИСЦИПЛІНУ ВІДКРИТО ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
  СТАТУС: рекомендовано для всіх спеціальностей
  КАФЕДРА: менеджменту та бізнесу
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська),англійська
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ:  лекції / практичні, семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Близнюк Т.П.
  СТАТУС: відкрито для всіх магістерських програм
  КАФЕДРА: фінансів
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Сабліна Н.В.
  СТАТУС: рекомендовано для економічних спеціальностей
  КАФЕДРА: фінансів
  МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська (російська)
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ: лекції, практичні, семінари
  ВИКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Кузенко Т. Б.,
  к.е.н., ст. викладач Полтініна О. П.