• Ліцензований обсяг за освітнім ступенем магістра

   Перелік освітніх програм, за якими здійснюється прийом до

  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

  за освітнім ступенем МАГІСТРА у 2022 році

  Код Назва Освітньо-професійна програма Акредитація

  спеціальності/освітньої програми

  Наказ МОН
  про ліцензування
  Всього по ХНЕУ
  ім. С. Кузнеця
  Денна форма навчання Заочна

  форма навчання

  011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка та адміністрування освіти Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 2601 від 17.12.2021,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2027

  № 49-л від 17.02.22 25 + +
  028 Менеджмент соціокультурної діяльності Подієвий менеджмент

  (КП – Подієвий менеджмент (Ivent Management))

  Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 235 від 03.03.2020,

  строк дії сертифіката

  до 03.03.2025

  25 + +
  051 Економіка Бізнес-статистика і аналітика Акредитація освітньої програми

  Сертифікат МОНУ
  серія УД № 21002070
  від 20.02.2018,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2023

  110 +
  Економіка бізнесу (Економіка підприємства; Економіка та економічна політика; Соціоекономіка та управління персоналом) Акредитація спеціальності.

  Сертифікат МОНУ
  серія НД № 2190430

  від 18.09.2017,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2024

  + +
  Економічна кібернетика +
  Міжнародна економіка + +
  061 Журналістика Медіа-комунікації Акредитація освітньої програми

  Сертифікат НАЗЯВО № 2509 від 17.12.2021,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2027

  25 + +
  071 Облік і оподаткування Облік і аудит Акредитація спеціальності. Сертифікат МОНУ

  серія НД № 2190433

  від 18.09.2017,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2024

  55 + +
  Оподаткування +
  072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (Банківська справа; ІТ-фінанси; Страхування; Фінанси) Акредитація спеціальності. Сертифікат МОНУ

  серія НД № 2190432

  від 18.09.2017,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2024

  80 + +
  Митний контроль +
  Банківська справа +
  073 Менеджмент Менеджмент

  (Менеджмент організацій і адміністрування; Менеджмент інноваційної діяльності; Логістика)

  Акредитація спеціальності. Сертифікат МОНУ

  серія УД № 21011807

  від 13.11.2019,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2027

  180 + +
  Бізнес-адміністрування + +
  Міжнародний ІТ-менеджмент +
  Управління навчальним закладом +
  Управління фінансово-економічною безпекою +
  075 Маркетинг Маркетинг Акредитація спеціальності. Сертифікат МОНУ

  серія НД № 2190431

  від 18.09.2017,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2024

  35 + +
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Акредитація спеціальності. Сертифікат МОНУ
  серія НД № 2190914

  від 09.10.2017,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2024

  25 +
  081 Право Право (Бізнес-право) Акредитація відсутня № 100-л від 03.06.22 25 +
  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 157 від 28.01.2020,

  строк дії сертифіката

  до 28.01.2025

  № 49-л від 17.02.22 50 + +
  125 Кібербезпека Кібербезпека Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 957 від 18.12.2020,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2026

  30 +
  126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 229 від 17.02.2020,

  строк дії сертифіката

  до 17.02.2025

  60 +
  Інформаційні системи та технології (Lion2) +
  186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат МОНУ
  серія УД № 21003215

  від 08.01.2019,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2024

  30 +
  232 Соціальне забезпечення Управління соціальними проектами Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 194 від 28.01.2020,

  строк дії сертифіката

  до 28.01.2025

  35 + +
  241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанний бізнес Акредитація відсутня 40 +
  242 Туризм Туризм Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 236 від 03.03.2020,

  строк дії сертифіката

  до 03.03.2025

  45 + +
  281 Публічне управління та адміністрування Державна служба Акредитація спеціальності. Сертифікат МОНУ

  серія УД № 21005860

  від 20.11.2018,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2024

  70 +
  Публічне адміністрування + +
  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 1007 від 18.12.2020,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2026

  40 + +
  292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес Акредитація освітньої програми.

  Сертифікат НАЗЯВО № 1008 від 18.12.2020,

  строк дії сертифіката

  до 01.07.2026

  40 + +
  Всього 1025